Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av forskargruppen
Forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD) är förlagd vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och leds av Professor Ulrika Bejerholm. Gruppen har sin arbetsplats i den nya forskningsmiljön Forum Medicum. I forskargruppen arbetar både seniora och juniora forskare från olika yrkesområden som tex. arbetsterapi och folkhälsovetenskap. Forskargruppen är en del av det nationella forskningsnätverket CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) och forskningsprogrammet UserInvolve (Forte). Uppdraget för den tvärprofessionella forskargruppen PAD omfattar utbildning, forskning och kunskapsspridning till det omgivande samhället. PAD strävar efter en tillitsfull och personlig arbetsmiljö som främjar gemenskap. Forskargruppen har gedigen erfarenhet av grundforskning om livsvillkor för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, preventiva- och återhämtningsinriktade insatser samt implementeringsforskning, med fokus på både brukarinflytande och praktikrelevans. Läs mer om PAD och CEPI

Vi söker nu en doktorand inom hälsovetenskap inriktning psykisk hälsa.
Doktorandanställningen är placerad i forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD) vid institutionen för hälsovetenskaper, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som doktorand kommer du att delta i forskningsstudier för att uppnå en doktorsexamen. Doktorandprojektet fokuserar på att tillsammans med unga vuxna samproducera, implementera och utvärdera en digital e-hälsolösning för psykisk hälsa och kamratstöd för unga vuxna i Sverige. Du kommer att arbeta i team tillsammans med dina handledare samt forskare från flera universitet både i Sverige och internationellt, unga vuxna, It-företag, samt andra viktiga aktörer inom sjukvård och i samhället. Dina arbetsuppgifter inkluderar obligatoriska doktorandkurser, att skriva en avhandling på engelska samt planera och genomföra minst fyra delstudier inklusive datainsamling och analys. Med stöd av handledare kommer du att medverka i planeringen och genomförande av respektive delstudie. Att ge och ta emot vetenskaplig kritik är en central del av forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med unga vuxna och andra viktiga aktörer. Du förväntas ge muntliga presentationer såväl inom som utanför forskarsamhället på svenska och engelska. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för forskarutbildningen. I detta avseende krävs grundläggande utbildning inom hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi, psykisk hälsa eller likvärdig inriktning som anses vara relevant för doktorandprojektet.

Läs mer om "Utbilda dig på forskarnivå". 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
• Arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk verksamhet/psykisk ohälsa
• God datorvana
• Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk
• Goda kunskaper i talad och skriven engelska

Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av och kunskap om e-hälsolösningar
• Erfarenhet av egen psykisk ohälsa eller som anhörig
• Erfarenhet av värdegrundsarbete där psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet står i fokus 
• Det är särskilt meriterande med tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering
• Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom självständighet, initiativ- samt samarbetsförmåga

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev och/eller vetenskaplig text). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 24-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/938
Kontakt
  • Annika Lexén, docent,+46462221786
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-25
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb