Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen är en del av NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik och är värd för Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

NanoLund ligger i framkant av forskning inom kvanthalvledarkomponenter och nanoskala termoelektriska generatorer - nyligen demonstrerades kvantpricksbaserade termoelektriska generatorer med termoelektrisk energiomvandlingseffektivitet som närmar sig den fundamentala gränsen och samtidigt producerar ström. Dessa nya komponenter fungerar som en intressant plattform både för grundläggande nanotermodynamiska studier och tillämpningar för att utnyttja spillvärme i kvantteknik.

Denna specifika position fokuserar på att genomföra experimentella undersökningar av värmefluktuationer i nanoskala termoelektriska generatorer som ett sätt att demonstrera en energisk fördel med kvantsystem jämfört med deras klassiska motsvarigheter och vidare tillhandahålla proof-of-concept-grundarbete för värmehanteringssystem i kvantteknik där spillvärme som genereras under kvantoperationer kan omvandlas till användbar elektrisk energi.

För mer information var god se: Avdelningen för fasta tillståndets fysik, Nanovetenskap, Research protal, Nanolund

Arbetsuppgifter

 • Framställning av komponenter i Lund Nano Labs renrumsmiljö.
 • Transportmätningar vid låg temperatur och tidsupplösta brusmätningar.
 • Analys av mätresultaten för att få en förståelse för de underliggande fysikaliska fenomenen, inklusive programmering av analysskript.

Som doktorand i denna tjänst kommer du att få praktisk erfarenhet av framställning av kvantkomponenter inom Lund Nano Lab, utföra tidsupplösta lågtemperaturmätningar och utveckla en förståelse för den underliggande fysiken bakom komponenternas funktion. Du kommer att arbeta som en viktig medlem i forskargruppen och i samarbete med andra forskargrupper inom NanoLund. Arbetet ger en bra blandning av grundläggande fysikaliska koncept och ett teknikorienterat tankesätt för att bygga nya komponenter.

Syftet med doktorandprojektet är att studera effekterna av värmefluktuationer på transport i nanoskala termoelektriska generatorer. Dessutom kan tjänsten omfatta utveckling av olika andra komponentsarkitekturer för tillämpningar av energiutvinning i nanoskala. Doktoranden förväntas arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med de övriga parterna i projektet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket inbegriper deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Kunskap om kvantkomponentfysik och/eller lågdimensionell transportfysik,
 • Erfarenhet av programmering (t.ex. Python / MATLAB),
 • Förmåga att tänka analytiskt och kreativt,
 • Förmåga att på ett skickligt sätt utföra laboratoriearbete.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. An-sökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågor i samband med att ansökan skickas in.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1535
Kontakt
 • Adam Burke, adam.burke@ftf.lth.se,0462227930
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-08-13
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb