Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi erbjuder två fullt finansierade 5-åriga doktorandanställningar till kvalificerade studenter med intresse för programvaruteknik. Anställningarna är placerade vid institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet [1], och finansieras av Wallenberg Autonomous Systems and Software Programme (WASP). Vi söker studenter som både har entusiasm för programmering och en god teoretisk bakgrund och som vill hjälpa till att leda utvecklingen av nästa generation av programmeringsverktyg, integrerade utvecklingsmiljöer och (domänspecifika) programmeringsspråk. Tjänsterna omfattar 80% forskning och 20% undervisning.

Vad vi förväntar oss av den sökande:

 • Stark analytisk förmåga.
 • God programmeringsförmåga i C++, Java eller Scala.
 • Erfarenhet av funktions- eller logikprogrammering.
 • Någon bakgrund i ett eller flera av följande: kompilatorer, statisk programanalys, dynamisk programanalys, domän-specifika språk.
 • Starkt intresse för att arbeta med ovannämnda ämnen under fem år.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i små grupper.

Vad vi erbjuder: 


 • Skräddarsydd utbildning för att förbereda dig för en karriär som forskare.
 • En kreativ, mångsidig och kollaborativ arbetsmiljö i ett av världens mest innovativa och attraktiva områden [2].
 • Doktorandutbildning integrerad i WASP Graduate School [3], som erbjuder regelbundna kurser, workshops och internationella studieresor för att lära sig mer om autonoma system och samarbeta i tvärvetenskapliga team.
 • Möjligheter att delta i internationella forskningskonferenser och få ett världsomfattande kontaktnät.
 • Särskild finansiering av resor och utrustning.

[1] http://cs.lth.se/

[2] http://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university/why-work-at-lund-university

[3] http://wasp-sweden.org/graduate-school/activities/

Forskarutbildningsämne

Datavetenskap

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även 20% undervisning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har antingen

 • minst 150 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap varav minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap samt ett fördjupningsarbete på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnet, eller
 • civilingenjörsexamen med minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller annan examen på avancerad nivå med relevans för datavetenskap, och med minst 60 högskolepoäng inom ämnet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för ämnesbeskrivningen enligt ovan.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Det personliga brevet skall också beskriva din programmeringserfarenhet och av att utveckla kompilatorer, programanalyser eller domänspecifika språk. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2908
Kontakt
 • Prof Görel Hedin, Stf prefekt, +46462229644
 • Dr Christoph Reichenbach, handledare, christoph.reichenbach@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Tillbaka till lediga jobb