Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av landets ledande miljöer för samhälls- och beteendevetenskaplig forskning och utbildning. Våra forskare gör samhällens funktion och dynamik begriplig och skapar därmed möjlighet att förändra samhället och i bästa fall förhindra samhällsproblem. Vår forskning genererar kunskap och lösningar som bidrar till effektiv samhällsorganisering, ekonomisk konkurrenskraft och en socialt hållbar utveckling. Vi söker minst tre postdoktorer med hög vetenskaplig kompetens och stark önskan att bidra till vår forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår egen forskning (80%) och undervisning på samtliga nivåer (20%).

Kvalifikationer och bedömning

För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen i något av Samhällsvetenskapliga fakultetens följande angivna forskarutbildningsämnen, Genusvetenskap, Humanekologi, Kulturgeografi eller ekonomisk geografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Rättssociologi, Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap, Tjänstevetenskap. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre (3) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan bara göras om särskilda skäl föreligger). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Grund för bedömning är förmåga att utveckla och genomföra forskning, av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Främst beaktas vetenskaplig förmåga. Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. Sökande ska bedriva forskning om en eller flera viktiga samhällsutmaningar och som har en tydlig relation till forskningen vid någon av institutionens institutioner och avdelningar. En forskningsplan (max 4 sidor) ska bifogas ansökan, där samhällsutmaningen definieras och där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva och hur den relaterar till forskning vid institutionen.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier: - Forskningsplanens relevans, styrka och relation till institutionens forskning - Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till institutionens forskning - Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga - Undervisningsförmåga inom fakultetens forskarutbildningsämnen

Ansökan

Ansökan måste innehålla följande:

  1. Explicit önskemål om vilken institution sökande vill anställas vid (Genusvetenskap, Kommunikation och medier, Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Psykologi, Rättssociologi, Service management och tjänstevetenskap, Socialhögskolan, Sociologi, Statsvetenskap, Strategisk kommunikation)
  2. Forskningsplan som tydligt anger relation till pågående forskning vid institutionen, maximalt 4 sidor.
  3. Ett CV med kopior av examensbevis
  4. En publikationslista
  5. Upp till tre (3) representativa publikationer
  6. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Villkor

Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären.

Observera att en anställd som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/491
Kontakt
  • Anders Kirchner, +46462227206
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-04-23

Tilbage til Ledige stillinger