Lunds universitet, HT, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med placering tills vidare vid Institutionen för utbildningsvetenskap.

Ref nr: 2018/3770

Tillträdesdag: 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningens innehåll: Anders Persson, prefekt, 046-222 6956 anders.persson@uvet.lu.se) och/eller Sinikka Neuhaus, utbildningschef (042-222 6955 sinikka.neuhaus@uvet.lu.se)

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

I anställningen ingår 50 % undervisning inom ämneslärarutbildningen och 50 % arbete som kommunikatör vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Närmare bestämt innehåller anställningen bl.a. följande arbetsuppgifter:

 • Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK)
 • Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
 • 50% kommunikatörsuppgifter

 Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet.
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Grund för bedömningen är:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen

 Särskilt meriterande för undervisningsdelen av anställningen

 • Lärarexamen,
 • Forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga och/eller samhällsvetenskapliga området,
 • Erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK),
 • Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grund- och gymnasieskola,
 • Dokumenterad erfarenhet av kommunikatörsuppgifter.

 Särskilt meriterande för kommunikatörsdelen av anställningen

 • Högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande,
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska,
 • Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift,
 • God kunskap om sociala medier och webb, sekretess och offentlighet,
 • Kunskap om aktuell ämneslärarutbildning,
 • Erfarenhet av och kunskap om rekrytering till högskola och universitet,
 • Kunskap om relevanta verktyg för webbpublicering.

Stort avseende fästs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att knyta kontakter.

Meriterande

Ledarskapsutbildning inom utbildningsområdet.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Innehavare med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två pdf-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst fem uppsatser/publikationer vardera för bedömning.  (Uppsatser/publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3770
Kontakt
 • Lena Kandefelt, personalchef, +4646222 7224
 • Anders Persson, prefekt, +4646222 0000
 • Sinikka Neuhaus, utbildningschef, +46042222 6955
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2018-12-21

Tilbage til Ledige stillinger