Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste femton åren har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Speciellt har vår forskning spelat stor roll i att etablera ett forskningsfält där nanotrådar används för mätningar på enskilda celler och för att styra beteendet hos celler.

Mer information återfinns på: www.ftf.lth.se , www.nano.lu.se , https://prinz.ftf.lth.se and https://www.ludc.lu.se/research-units/epigenetics-and-diabetes

Utvecklingen inom genetisk analys gör det möjligt för oss att koppla ihop vanliga variationer i den genetiska koden (SNPs) med uppkomst av komplexa sjukdomar såsom diabetes typ 2 (T2D). Trots denna möjlighet har man upptäckt att SNPs endast ansvarar för 20% av den beräknade ärftligheten av T2D. Därför måste andra ärftliga faktorer tas i beaktande. Epigenetik, exempelvis DNA metylering, innefattar förändringar av genomet som inte innebär direkta ändringar av den genetiska koden. Epigenetiska ändringar kan uppkomma på grund av olika miljöfaktorer och kan också bli stabila och föras vidare till dotterceller.

Ny forskning från våra forskargrupper har visat att epigenetik spelar en nyckelroll vid utveckling av T2D. Vi har exempelvis identifierat epigenetiska förändringar i bukspottkörtelceller, skelettmuskel, lever, fettvävnad från patienter med T2D jämfört med friska kontrollgrupper. Det är därför möjligt att sjukdomstillståndet kan förbättras genom förändringar i epigenomet. Problemet är att det ytterst svårt att transfektera humana celler för att modifiera epigenomet. Lipofektion och electroporation har låg transfektionseffektivitet och leder till att många celler dör. Virala vektorer har begränsningar i hur mycket DNA som kan föras över. Genom att istället använda nanotrådar förväntar vi oss att få betydligt bättre transfektions-effektivitet kombinerat med god cellöverlevnad. Dessutom hoppas vi kunna föra över stora molekyler till cytosolen och därmed förändra epigenomet på ett effektivt sätt.

Särskild ämnesbeskrivning Utveckling av nanotrådar för transfektion av humana celler för korrektion av epigenomet för tillämpningar inom diabetes typ 2.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Postdoktorn kommer under första året att utveckla fabrikationsprotokoll för nanotrådar vid Lunds NanoLab, samt transfektionsprotokoll för stamceller med hjälp av exempelvis elektriska fält för injektion av biomolekyler. Under andra året kommer postdoktorn att arbeta med att transfektera humana celler med nukleinsyremolekyler för att korrigera epigenomet. Arbetet kommer att ske i samarbete med den grupp som leds av Professor Charlotte Ling vid Lunds Universitets Diabetescentrum.

Ett brett spektrum av olika tekniker kommer att användas inom projektet (Atomic layer deposition, reactive ion etching, scanning electron microscopy, fluorescence microscopy, immunostaining, flow cytometry, epigenetic editing using inactivated-CRISPR/Cas9 and super-resolution microscopy (STED)). Projektet är mycket interdisciplinärt och kandidaten förväntas kunna arbeta produktivt både i ett renrum och i ett biomedicinskt laboratorium. Kandidaten förväntas också kunna arbeta oberoende.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande med inriktning mot bionanovetenskap eller biofysik.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av Nanofabrikation.
 • Erfarenhet av cellodling.
 • Erfarenhet av CRISPR/Cas9.
 • Erfarenhet av mikrofluidik och tekniker som avser mikrofluidisk manipulering och sortering av celler.
 • Erfarenhet av epigenetik.

Forskningen är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, medicin, biologi, biokemi och mikro- och nanofabrikation är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4429
Kontakt
 • Christelle Prinz, universitetslektor., +46462224796
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-18
Sista ansökningsdag 2019-02-24

Tilbage til Ledige stillinger