Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Cirkulerande tumör-DNA (ctDNA, flytande biopsi), vilket kontinuerligt avges från tumörceller, innehåller somatiska tumörmutationer och tillhandahåller därför liknande molekylär information som den från tumörbiopsier.

Således har denna flytande biopsi potential att möjliggöra en icke-invasiv diagnos och därmed förutsäga cancer i ett tidigare skede.

I denna studie planerar vi att använda ctDNA för identifiering av genetiska avvikelser i både nukleärt och mitokondriellt genom och att undersöka deras samspel i uppkomsten och utvecklingen av cancer.

Vi planerar också att undersöka deras roll i diagnos och prognos för cancer. Vi kommer att använda oss av väldefinierade cancerkohorter, kliniska data och bioinformatik samt att utföra ”next-generation sequencing”och ”Droplet Digital PCR” analyser.

Slutligen kommer vi, genom cellodling, att utföra funktionella analyser av nyligen identifierade genetiska avvikelser med hjälp av molekylärbiologiska tekniker såsom transfektions-, proliferations-, cellmigrations- och invasionstester.

Arbetsuppgifter

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sina forskningsstudier som innefattar deltagande i forskningsprojekt och de obligatoriska kurserna för doktorander.

Kvalifikationer

Master i biomedicin, Life science, molekylär biologi eller relaterat ämne.

Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Sökanden måste vara mycket ambitiös med en vilja att ägna sig åt projektet.

Erfarenhet av att arbeta med protein och DNA-arbete Tidigare erfarenhet av DNA-sekvensering och grundläggande bioinformatik färdigheter är ett plus Erfarenhet av att arbeta med cellkultur och realtids-PCR Erfarenhet av molekylär-och cellbiolog.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1169
Kontakt
  • Ashfaque Memon, forskare, ashfaque.memon@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-04-19

Tilbage til Ledige stillinger