Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Denna tidsbegränsade anställning som biträdande forskare är placerad vid institutionen för translationell medicin, i forskargrupp för diagnostisk radiologi.

Arbetsuppgifter

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska kvinnor och är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor under 50 år. I Sverige finns ett nationellt screeningprogram med avsikt att upptäcka bröstcancer i ett så tidigt skede av sjukdomen som möjligt. I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer kallar landstingen kvinnor i åldern 40–74 år till regelbundna mammografiundersökningar var 18-24 månad. Enligt Socialstyrelsen sänker screening med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16–25%.

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att självständigt utforma och bedriva forskning relaterad till hur införandet av avgiftsfri mammografiscreening påverkat deltagandet. Forskning kommer att bedrivas i nära samarbete med Vårdanalys som har i uppdrag av regeringen att utvärdera utfallet av avgiftsfri mammografiscreening, och även i samarbete med landstingen, lokala RCC och RCC:s nationella arbetsgrupp för mammografi för inhämtning av persondata, samt registerhantering.

Det främsta projektet kommer att vara en större registerstudie som syftar till att undersöka hur införandet av avgiftsfri mammografi påverkat deltagandet i mammografiscreening i Sverige, speciellt i socioekonomiskt utsatta grupper. Det ingår även att bistå Vårdanalys med expertstöd vad gäller en litteraturstudie, intervjuer med nyckelpersoner inom mammografiscreening och en enkätundersökning till landstingen om hur införandet har implementerats.

Kvalifikationer/kravprofil

  • Disputerad sökande med doktorsexamen inom epidemiologi eller motsvarande, gärna med en grund som beteendevetare, t.ex. inom sociologi, psykologi eller socialpsykologi.
  • Sökande måste ha kunskap och erfarenhet inom screeningverksamhet i allmänhet och mammografi i synnerhet.
  • Vi efterfrågar sökande med erfarenhet av att planera, genomföra och analysera epidemiologiska registerstudier.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i skrift och tal är ett krav.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningen är tidsbegränsad enligt 5 § första punkten lagen om anställningsskydd.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1231
Kontakt
  • Sophia Zachrisson, forskargruppschef, +4640338797
  • Sandra Klinth, personalsamordnare, +4640391031
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-04-17

Tilbage til Ledige stillinger