Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Detta fyraåriga doktorandprojekt i biologi ingår i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Land4Biomass: en tvärvetenskaplig undersökning av produktionspotentialen hos jordbrukets biomassa och policy-instrument som främjar ett fossilfritt samhälle samtidigt som målsättningar gällande livsmedelsproduktion och miljö uppfylls. Med hjälp av ett flertal metoder kommer doktoranden rikta in sig på att identifiera möjligheterna att använda marginalmarker för produktion av biomassa för energiproduktion, samt undersöka vilka konsekvenser detta kan ha för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projektet har en attraktiv, tvärvetenskaplig forskningsmiljö som hemvist på Institutionen för biologi i nära samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), med möjligheter för ämnesöverskridande forskningssamarbeten.

Arbetsuppgifter

Att hållbart mobilisera jordbruksbiomassa för bioenergi är ett nyckelproblem när det gäller att hitta vägar till ett fossilfritt samhälle. Det är dock fortfarande oklart vilka socioekonomiska begränsningar som finns för att uppnå en sådan mobilisering, vilken påverkan det skulle ha på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och vilka politiska beslut som kan mobilisera jordbruksbiomassa för bioenergi utan att negativ påverka livsmedelsförsörjning och miljö. Som en del i ett tvärvetenskapligt projekt kommer doktorandprojektet utvärdera möjligheter för att öka användningen av jordbruksbiomassa, och utvärdera hur produktion av foderbiomassa påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, över flera rumsliga skalor. Flera metoder kommer att tillämpas, såsom intervjuer med lantbrukare för att kartlägga deras vilja att använda marginell mark för bioenergiproduktion, fjärranalys för kartläggning av nuvarande markanvändning på marginell mark, och en kombination av ekologiska fältstudier och modellering för att undersöka potentialen hos sådan mark för bioenergiproduktion, samt vilken påverkan omställning till bioenergiproduktion kan ha på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Kvalifikationer

Vi söker en person med en Masterexamen (inklusive ett examensarbete på 30 hp eller mer) i miljövetenskap, ekologi, geografi, agronomi eller liknande ämnesområden. Dokumenterad kunskap om agro-ekologi, landskapsekologi och biologisk mångfald är meriterande. Vi sätter också stort värde vid kurser eller erfarenhet av fjärranalys och analys av rumslig data inklusive GIS. Vi värderar också erfarenhet av statistisk analys eller processbaserad modellering, inklusive färdigheter i R, Matlab och/eller Python. Körkort och goda färdigheter i svenska är krav.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1407
Kontakt
  • Henrik Smith, professor (biologi), 046 222 93 79, henrik.smith@biol.lu.se
  • Johan Ekroos, forskare (CEC), 046 222 86 30, johan.ekroos@cec.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-16
Sista ansökningsdag 2019-05-27

Tilbage til Ledige stillinger