Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand för beräkningskemiska studier av polymerbaserade material för tillämpningar inom organisk elektronik som t.ex. organiska solceller (OPV). Doktorandtjänsten innefattar särskilt avancerade materialberäkningar inkluderande atomistiska kvantkemiska beräkningar i kombination med multiskalningsmetoder under pågående utveckling. Beräkningarna syftar till att uppnå en fördjupad förståelse av strukturella och elektroniska egenskaper hos ljusabsorberande polymerer och polymerbaserade material som polymer-polymer-blandningar. Beräkningarna kommer att utföras i nära samarbete med experimentella kollegor med inriktning mot utveckling och karakterisering av nya polymerbaserade material, och med särskilt fokus på aktuella forskningsfrågeställningar som filmbildningsprocessers inflytande på resulterande materialegenskaper.

Kvalifikationer

Vi söker en excellent och starkt motiverad doktorand för forskning inom beräkningskemi. Sökande till doktorandtjänsten måste kunna uppvisa mycket goda kunskaper på avancerad nivå inom kemi, fysik, materialvetenskap eller motsvarande med fördjupade kunskaper om polymera materials molekylära egenskaper. God förmåga och ett starkt intresse för att bedriva forskning inom teoretisk kemi baserad på avancerade materialberäkningar är en grundförutsättning för den beräkningsorienterade tjänsten. Utmärkt analytisk förmåga att bedriva forskning och en exceptionell förmåga att utföra alla uppgifter som krävs inom ramen för doktorandstudier i teoretisk kemi är nödvändiga för att lyckas med projektets och doktorandstudiernas genomförande. Ett brett intresse för molekylärt inriktad materialforskning i vidare bemärkelse, inklusive en god förståelse för experimentella aspekter, är meriterade eftersom arbetet kommer att utföras inom ramen för ett nära samarbete med experimentella kollegor där en viktig del är att kombinera beräkningar med experiment för att uppnå en bredare förståelse för de studerade materialen. Mycket goda engelska språkkunskaper (både muntligt och skriftligt) krävs för att arbeta inom en internationell forskningsmiljö. Sökande uppmanas att tillhandahålla CV, publikationslista (om sådan föreligger), beskrivning av eventuell forskningserfarenhet, ett personligt brev med motivering av ansökan, samt helst ett eller två akademiska rekommendationsbrev tillsammans med kontaktuppgifter till dem som skrivit referenserna.  

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2626
Kontakt
  • Petter Persson, 046-222 33 11
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-07-11
Sista ansökningsdag 2019-08-01

Tilbage til Ledige stillinger