Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Bakgrund

Endokrinologi, särskilt forskning inom diabetes, är ett starkt forskningsområde vid Medicinska fakulteten och Lunds universitet. Med omfattande nationell finansiering etablerades för ca 15 år sedan Lund University Diabetes Centre (LUDC), idag rankat som en av de tre bästa forskningsmiljöerna i Sverige (https://www.ludc.lu.se/article/ludc-top-ranked-in-national-evaluation). Sedan 10 år tillbaka är diabetesforskning också ett strategiskt forskningsområde (SFO-EXODIAB – Excellence in Diabetes Research in Sweden) vid Lunds Universitet. Nyligen har området ytterligare förstärkts med bildandet av LUDC-Industrial Research Center (IRC) genom ett åttaårigt anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Grundforskning finns både i Lund och Malmö, med en viss koncentration till Clinical Research Center (CRC) i Malmö. Från Malmö bedrivs också merparten av de större patientkohorter som till stor del möjliggjort den framgångsrika forskningen inom genetiken och epidemiologin kring metabola sjukdomar och diabetes vid Lunds universitet.

Anställning

En anställning tillsvidare som professor i ämnet endokrinologi med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, IKVM. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är förenad, det vill säga forskning, undervisning och kliniskt arbete inom området endokrinologi, ska kombineras. Skånes Universitetssjukhus (SUS) bedriver verksamhet inom endokrinologi vid sjukhusen i Lund och i Malmö. Klinisk forskning och undervisning inklusive forskarutbildning förekommer både i Lund och i Malmö. 

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen, 4 kap 3 §, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom endokrinologi och diabetologi.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och internationella anslag meriterande. Pågående nationella och internationella forskningssamarbeten inom klinisk behandlings- och translationell forskning kommer att tillmätas stor betydelse.

Mot bakgrund av den starka genetiska, epidemiologiska och basala forskningen inom området för metabola sjukdomar är det viktigt att den sökande kan samverka väl med forskarna vid LUDC och stärka interaktionerna mellan akademi och sjukvård. Således är dokumenterat samarbete med både kliniska forskare och forskare i grundvetenskaper, genetik och epidemiologi en förutsättning i arbetet och därmed meriterande för tjänsten.

Vidare, att kunna ta ansvar för och utveckla de befintliga patientkohorterna för framtidens kliniska forskningsfrågeställningar likväl som att skapa nya kohorter, är väsentligt för verksamheten vid LUDC och Medicinska fakulteten. Det innebär specifikt att man kan utveckla forskning som kan ligga till grund för precisionsmedicin, en viktig målsättning för LUDC-IRC. Av dessa skäl måste den sökande ha erfarenhet av att bygga upp och leda kliniska studier.

Forskningsmiljön vid LUDC och EXODIAB har ett tydligt fokus på innovation. Det är således starkt meriterande om sökanden har dokumenterad erfarenhet av att utveckla forskning som kan ligga till grund för innovation och implementering inom industri och sjukvård.

Ledarskap från akademi och/eller industri är meriterande för tjänsten liksom erfarenhet av vetenskaplig utvärdering för nationella och internationella forskningsråd och stiftelser.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Eftersom en förenad anställning som specialistläkare/överläkare avses är det nödvändigt att behärska svenska språket för att fungera väl på arbetsplatsen.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor: www.medicin.lu.se/lfn.

Övriga upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

eller prefekt Patrik Midlöv, e-post: Patrik.Midlov@med.lu.se  tel: 040-39 13 63,

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast den 15 september år 2020.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV) I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Observera att ansökan ska vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg med mera behöver däremot inte översättas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3342
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2020-07-01
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Tillbaka till lediga jobb