Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en postdoktor inom proteinbioinformatik. Anställningen är på heltid under två år enligt ventralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse. 

Forskningsgruppen

Proteinstruktur och Bioinformatik-gruppen forskar på genetik och andra varianter samt deras effekt i DNA, RNA och protein, i struktur, funktion och andra nivåer. Vi har upvecklat flera pålitliga metoder för variationeffektprediktion, t.ex. PON-P2 och PON_MMR2 för patogenecitet, PON-Sol och PON-Stab för molekylärä effekter och PON-mt-tRNA och PON-BTK för molekylspecifika prediktioner. Vi använder och utvecklar bioinformatiska metoder för att studera varianter, deras betydelse och relation till sjukdomar.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifterna är knutna till maskininlärning för att utveckla prediktionsmetoder för tolkning av varianter och analys av stora genomiska datamängder. Det huvudsakliga arbetsområdet sker inom utveckling av maskininlärningsmetoder för att studera mekanismer av varianter inom massiva genomdatabaser.

Kvalifikationer

För anställningen krävs

 • Doktorerat i datavetenskap, bioinformatik eller relaterat ämne
 • Stor kunskap i bioinformatik
 • Kunskap inom maskininlärning, programmering och statistik
 • Excellent förmåga till kommunikation i tal och skrift
 • Kunskap i biologi, medicin (molekylärbiologi), strukturbiologi, biokemi, genetik, etc. 

Meriterande

 • Kunskap inom databaser samt dataanalys
 • Erfarenhet av datastrukturer, databaser samt dataarkitektur
 • Kunskap om biomedicinska databaser och infrastrukturer
 • Kompetens inom medicinsk statistik och statistisk programmering, helst i R
 • Expertis inom dataanalys av genomer
 • Expertis i Unix/Linus

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3744
Kontakt
 • Mauno Vihinen, 046-2220000
 • Maria Palmkron, frågor rörande processen, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-15
Sista ansökningsdag 2019-12-18

Tilbage til Ledige stillinger