Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen

Avdelningen för Translationell Cancerforskning driver forskning för att förstå de grundläggande mekanismerna bakom olika former av cancer och arbetar för att translatera dessa fynd till kliniskt relevanta nya behandlingsformer, diagnosmetoder etc.

Gruppen Molekylär Cancerforskning leds av professor Lars Rönnstrand och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Medicon Village i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker härmed en driven doktorand för arbete med undersökningar över de signaleringsvägar nedströms om FLT3 och dess roll i akut myeloisk leukemi. Önskat tillträdesdatum är den 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter

Ämnet för doktorandstudierna kommer att vara undersökningar över de signaleringsvägar nedströms om FLT3 och dess roll i akut myeloisk leukemi. Speciellt fokus kommer att ligga på att studera skillnaderna mellan membranbundna och lösliga isoformerna av FLT3 ligand (FL). Detta kommer att innebär identifiering av proteiner som är involverade i FLT3-medierad transformation och verkningsmekanismer. Arbetet innebär även användande av djurmodeller såväl som screening av substans-bibliotek på organoider som har deriverats från AML-celler.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

  • Grundläggande utbildning inom relevanta ämnen, t ex biomedicin, cellbiologi, molekylärbiologi eller liknande.
  • Erfarenhet av att arbeta med hematopoetiska celler och signaltransduktionsstudier, speciellt studier kring signalering nedströms om antingen FLT3 eller AXL, eller båda.
  • Erfarenhet av att arbeta med leukemiska cellinjer, speciellt akut myeloisk leukemi.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är självmotiverad och med en god förmåga att kommunicera med de andra gruppmedlemmarna och medlemmar i angränsande forskargrupper. En god samarbetsförmåga krävs således.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4160
Kontakt
  • Lars Rönnstrand, rekryterande chef, +46462226454
  • Tilde Lindgren, personalsamordnare, 046-2220000
Publicerat 2019-12-09
Sista ansökningsdag 2019-12-23

Tilbage til Ledige stillinger