Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Programvaruutveckling innebär ett samspel mellan människor och deras utvecklingsverktyg. Det äger ofta rum i komplexa ekosystem för öppen källkodsutveckling. Vi planerar att utforska det socio-tekniska samspelet i fyra postdoktorsprojekt, som designar och utvärderar smarta verktyg för 1) kodgranskning, 2) kontinuerlig automatiserad testning, 3) automatiserad sammanslagning av ”nästan-klon-kod”, och 4) gradvis uppdatering av service-baserad mjukvara.

 1. Kodgranskningar förbättrar kvaliteten och bidrar till delad förståelse av kod. Vi har för avsikt att studera modern kodgranskning och undersöka hur smarta stödverktyg som drivs av ögonrörelser kan stödja utvecklarna under denna aktivitet. Projektet innehåller observationsstudier av kodgranskningar, experiment med ögonrörelsemätningar samt utveckling och utvärdering av prototypverktyg.
 2. Kontinuerlig automatiserad testning är en central del i agil mjukvaruutveckling. Vi har för avsikt att utforska ett nytt begrepp, ”nästan-fel-analys”, för att göra testningen mer effektiv genom att få mer information från varje testfallsexekvering. Vi avgör inte bara om utfallet är rätt eller fel, utan gör också en riskbedömning av hur nära ett fel utfallet är. Denna analys ska utvärderas genom ett prototyp-tillägg till befintliga testramverk och utvärderas på öppen källkod.
 3. ”Nästan-klon-kod” är ett resultat av att programvaruutvecklare kopierar, klistrar in och anpassar kod samtidigt som de behåller ursprungskoden. Sådan ”nästan-klon-kod” riskerar leda till ökade underhållskostnader på sikt. Detta projekt syftar till att utveckla nya verktyg för att reducera dessa kostnader. Det innebär utveckling av verktyg för transformering av källkod-till-källkod, som stödjer kontinuerligt pågående utveckling av kodbaser, samt användarstudier.
 4. Uppdatering av tillämpningar inom internet-of-things behöver göras live, eftersom sådana massivt distribuerade system inte kan tas ner och startas om. Vi undersöker hur uppdatering kan göras gradvis och hur versionerade konfigurationer av komponenter kan gradvis fasas in och ut. Arbetet inkluderar att utveckla demonstratorer i smart-city tillämpningar. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning ingår i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet, enligt ovanstående beskrivningar.
 • Undervisning på avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av programvaruutveckling i näringslivet, öppen-källkodsprojekt, eller forskningssamarbete med yrkesutövare (tjänst 1 och 2).
 • Erfarenhet av att utveckla utvecklingsverktyg, särskilt för transformering av källkod-till-källkod, eller av programkodsanalys (tjänst 3)
 • Erfarenhet av att utveckla pervasive/ubiqutous/distribuerade tillämpningar (tjänst 4). 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Internationellt publicerad forskning som är relaterad till ämnesområdena
 • Erfarenhet av olika slags forskningsmetodik samt villighet att utforska forskning med multipla metoder (tjänst 1 och 2)
 • Öppenhet för ett människocentrerat fokus på metoder och verktyg
 • Utomordentlig programmeringsförmåga

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ange också prioritetsordning i intresse för de fyra tjänsterna. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Observera att urval till de fyra tjänsterna kommer att ske löpande.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2329
Kontakt
 • Emma Söderberg (position1), emma.soderberg@cs.lth.se
 • Per Runeson (position 2), per.runeson@cs.lth.se
 • Christoph Reichenbach (position 3), christoph.reichenbach@cs.lth.se
 • Görel Hedin (position 4), gorel.hedin@cs.lth.se
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-09-18

Tillbaka till lediga jobb