Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Postdoktorn kommer att arbeta med policyanalys relaterat till Cirkulär Ekonomi. Postdoktorn kommer att bidra till utvecklandet av ny kunskap om styrmedel för en Cirkulär Ekonomi, med särskilt fokus på hur offentliga styrmedel kan utgöra drivkrafter eller barriärer för cirkulära affärsmodeller.

 

Arbetsuppgifter

Den primära arbetsuppgiften är forskning om styrmedel för en Circulär Ekonomi. Tjänsten kan också innebära viss undervisning, men högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ger också möjligheter till för tre veckors träning inom forskning och undervisning.

 De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

 • Interdisciplinär forskning och publicering av forskningsresultat kring styrmedel för en Cirkulär Ekonomi, med särskilt fokus på hur offentliga styrmedel kan utgöra drivkrafter eller barriärer för cirkulära affärsmodeller.
 • Samarbete med andra forskare inom forskningsprogrammet Mistra-Rees (mistrarees.se)
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt en relevant doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda språkkunskaper i engelska.
 • Minst 4 granskade (peer review) akademiska publikationer.

 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Följande kriterier utgör huvudkriterier vid bedömningen:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Kunskaper om Europeiska Unionens styrmedel inom området Cirkulär Ekonomi.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga utvärderingskriterier:

 • Påvisad erfarenhet att publicera forskning i högt rankade akademiska tidskrifter.
 • Kunskaper i svenska. Detta är inte ett krav för anställningen, men är meriterande.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i en interdisciplinär, internationell grupp av forskare
 • Dokumenterade förmåga att interagera med industri och andra samhällsaktörer.
 • Kunskaper om hur offentliga styrmedel kan vara drivkrafter och hinder för cirkulära affärsmodeller.

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tids-begränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2630
Kontakt
 • Per Mickwitz, +46462220406
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-17
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb