Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi erbjuder en fullt finansierad två-årig postdoktorsanställning med inriktning mot programmeringsverktyg. Anställningen är placerad vid Institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet, och finansieras av Wallenberg Autonomous Systems and Software Programme (WASP).

Vi söker en välmeriterad kandidat för att vidareutveckla pågående forskningsprojekt inom programvaruteknik.

Tjänsten är kopplad till WASP Research Arena for Software, ett nytt initiativ för samarbete mellan akademisk forskning inom programvaruteknik och industriella tillämpningar vid svenska företag.

Vi erbjuder
En kreativ, mångsidig och kollaborativ arbetsmiljö i ett av världens mest innovativa och attraktiva områden.

 • Möjlighet till tvärvetenskapliga samarbeten inom WASP.
 • Möjlighet att delta i internationella forskningskonferenser och få ett världsomfattande kontaktnät.
 • Särskild finansiering av resor och utrustning.
 • Konkurrenskraftig lön.
 • Möjlighet att medverka vid handledning av doktorander och arbeta med forskningsansökningar.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet är programvaruteknik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • en femtedel av arbetstiden ska användas till ”WARA for Software” eller liknande akademisk-industriell samarbetsaktivitet (med handledarens godkännande).  Denna aktivitet innefattar organisation av workshop, hålla föredrag för yrkesverksamma, genomföra eller stötta industriell utvärdering av akademisk forskning eller av tillämpad industriell forskning, och stötta aktiviteter i WASP Graduate School som i anknytning till WARA for Software.
 • forskning inom ämnesområdet
 • handledning av doktorander och examensarbetare i relaterade projekt
 • hjälpa till med att skriva forskningsansökningar
 • samarbete med industrin och externa forskare
 • arbeta med administration kopplat till dessa arbetsuppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vi söker en kandidat som:

 • är välmeriterad i forskning om programvaruteknik, speciellt programanalys
 • har substantiell expertis i åtminstone två av följande områden:
  -konstruktion av kompilatorer eller verktyg för programanalys
  -objekt-orienterad programmering
  -funktionell programmering eller logikprogrammering
 • har erfarenhet i och visat stort intresse för åtminstone en av: industriell mjukvaruutveckling, samverkan med verksamhet utanför högskolan, eller projektledning och handledning
 • har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Vi ger företräde till kandidat som också har expertis i ett eller flera av följande:

 • Empirisk evaluering av programvaruteknik.
 • Erfarenhet som mjukvaruutvecklare i industrin eller Open Source projekt.
 • Transformering av källkod.
 • Utveckling och implementering av domänspecifika språk.
 • Maskinlärning.
 • Robotik.

Övriga meriter:

 • Publikationsmeriter inom det aktuella ämnesområdet
 • Utmärkta programmeringsfärdigheter, visas t.ex. som erfarenhet i mjukvaruutveckling i industrin eller Open Source projekt

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom forskningsgruppen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Mer information om positionen (på engelska).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/885
Kontakt
 • Christoph Reichenbach, christoph.reichenbach@cs.lth.se
Publicerat 2021-03-30
Sista ansökningsdag 2021-05-10

Tillbaka till lediga jobb