Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av projekten

Enheten Matematik LTH och numerisk analys söker kandidater till postdoktorprojekten listade nedan. Ange i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av.

P1. PDEer i vätskedynamik med fokus på modellering och analys av icke newtonska tunnfilmsekvationer

Icke-newtonska tunna vätskor förekommer ofta i industriella och biomedicinska tillämpningar. Projektets kärna bygger på matematisk modellering via smörjnings-approximation och kvalitativ analys av icke-newtonska tunnfilmsekvationer, och involverar existens av starka och globala svaga lösningar, långvarigt beteende, kontaktvinkelteori och resande vågfrontslösningar.

(Kontaktpersoner: Gabriele Brüll och Sara Maad Sasane)

 

P2. Lågrangs/kardinalitets-approximation

Att approximera en matris med en annan av lägre rang är en grundläggande teknik som används i alla möjlig sammanhang, såsom exempelvis komprimering, dimensionsreduktion, maskininlärning och datorseende. De matematiska formuleringarna leder ofta till storskaliga optimeringsproblem. Målet är att utveckla teori och algoritmer för att lösa dessa effektivt men samtidigt tillförlitligt. Forskningen kommer därför att innehålla både teoretiskt utmanande problem samt implementation med applikationer bland annat inom 3D rekonstruktion och visualisering.

(Kontaktpersoner: Carl Olsson och Marcus Carlsson)

 

P3. Dynamik för kopplade oscillatornätverk

Synkroniseringsdynamik spelar en viktig roll i kopplade oscillatornätverk inom biologi och teknologi. Detta projekt syftar till att främja teorin om komplexa nätverk av kopplade oscillatorer (och neuroner), baserat på dynamiska system, grafteori och metoder att reducera dimension. Forskningen kommer att omfatta dynamiken i en underliggande graf och dess interaktion med oscillatornoder. Sådan samevolutionär dynamik spelar en viktig roll i neural plasticitet/inlärning i hjärnan, och teoretiska landvinningar här ger potentiella tillämpningar inom neurovetenskap, biomedicin och teorin om AI. För mer information se http://eam.webhop.net/

(Kontaktperson: Erik A. Martens)

 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda

förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.


Särskild ämnesbeskrivning

Projekten har följande ämnesinriktningar:

P1) partiella differentialekvationer

P2) matematisk optimering

P3) dynamisk systemteori

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • forskning inom ett av projekten.
 • undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • handledning av examensarbetare och doktorander.
 • administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Övriga krav för samtliga projekt:

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Den sökande ska ha publikationer i ämnesrelevanta tidskrifter eller konferenser.

 

Övriga krav för de enskilda projekten:

P1) En stark bakgrund inom partiella differentialekvationer, vilken inkluderar funktionalanalys, fluiddynamik och matematisk modellering.

P2) Erfarenhet av matematisk optimering, konvex analys och matristeori. Programmeringserfarenhet, speciellt i MATLAB.

P3) Expertis inom dynamisk systemteori (t.ex. ickelinjär dynamik, komplex dynamik/analys, nätverks-/grafteori eller statistisk fysik/matematisk fysik). Erfarenhet av programmering.

 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter för samtliga projekt:

 • Dokumenterad självständighet och ledarskap inom forskningsprojekt.

 

Övriga meriter för de enskilda projekten:

P1) Erfarenhet av semigruppteori, Galerkinapproximationer, energimetoder och gradientflöden.

P2) Erfarenhet av 3D rekonstruktion och faktorisering.

 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/902
Kontakt
 • Eskil Hansen, +46462229628
 • Sara Maad Sasane, +46462220519
 • Erik Martens, +4530645702
 • Carl Olsson, +46462228565
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-03-23
Sista ansökningsdag 2022-04-20

Tillbaka till lediga jobb