Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen har som huvudinriktning att studera åldrande och sjukdomar i centrala nervsystemet med hjälp av stamcells, reprogrammering och genommodifierande teknologier. Gruppen består av forskargruppledaren, tre doktorander, en post-doc och ett antal masterstudenter och är placerad på BMC, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för Neurologi och Lund Stam Cell Center. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter 

Som postdoktor kommer dina arbetsuppgifter huvudsakligen att innebära laborativt arbete och dataanalys. Utöver detta ingår att skriva vetenskapliga artiklar och ansökningar. Viss handledning av studenter kan komma att ingå.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • MSc i molekylärbiologi, cellbiologi, neurobiologi, stamcellsbiologi eller liknande
 • PhD i cancerbiologi, molekylärbiologi, cellbiologi, neurobiologi, stamcellsbiologi eller liknande
 • goda kunskaper i cell och molekylärbiologi
 • erfarenhet av att bedriva, analysera och publicera biomedicinsk forskning
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
 • god förmåga att arbeta självständigt avseende laborativt- och analysarbete
 • god samarbetsförmåga
 • god initiativförmåga

Meriterande:

 • vidareutbildning inom cancer, virala vektorer, genterapi, bildbehandling, molekylära analyser
 • erfarenhet från forskning på cancer i CNS
 • erfarenhet från genterapiforskning
 • erfarenhet från fluorescens och konfokal mikroskopi. Bearbetning och analys i bildbehandlingsmjukvara
 • erfarenhet av in vivo arbete, ffa sterotaktiska injektioner till hjärnan hos möss
 • erfarenhet av arbete med astrocyter
 • erfarenhet från forskning inom cellulär reprogrammering

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • pedagogisk förmåga

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens 
ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till tre år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträdesdatum är den 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/4071
Kontakt
 • Henrik Ahlenius, forskargruppschef, 046-2224259
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, 046-2228347
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-12-14
Sista ansökningsdag 2023-01-11

Tillbaka till lediga jobb