Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning på affektiv polarisering bland väljare och attityder relaterade till förebyggande av Covid-19. Postdoktortjänsten är fullt finansierad under två år och är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen.

Projektbeskrivning

Postdoktorns forskning kommer att bedrivas inom ramen för det 3-åriga forskningsprojektet om affektiv polarisering och attityder relaterade till Covid-19 prevention, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet leds av docent Emma Renström vid Högskolan Kristianstad tillsammans med professor Hanna Bäck vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Projektet fokuserar på affektiv polarisering bland väljare, som handlar om att väljare har starka sociala identiteter och känslor kopplade till deras grupptillhörighet och att de uppfattar en annan grupp som en hatad utgrupp. Projektet kopplar affektiv polarisering till attityder till förebyggande av Covid-19 och attityder till vaccination. Projektet utforskar hur den politiska eliten bidrar till ett polariserat samhälle genom sin retorik på sociala medier, hur sådan retorik påverkar individers affektiva polarisering, attityder och beteenden relaterade till pandemin, och de psykologiska faktorer som förklarar attityder till vaccination. Empiriskt kommer projektet att använda en mängd olika metoder såsom datoriserad textanalys av sociala mediematerial, kontrollerade experiment och en storskalig enkätundersökning.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter 
Huvudansvaret för postdoktorn är att bedriva forskning inom forskningsprojektet i samarbete med övriga projektdeltagare. Forskningsuppgifterna kommer att innebära datainsamling av olika slag, dataanalys och spridning av resultat genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferenspresentationer samt viss projektkoordinering och rapportering. Anställningen innefattar 100% forskning. Om postdoktorn undervisar eller utför administration (upp till max 20% av tjänsten) förlängs tjänsten med motsvarande tid.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande som har forskat om affektiv polarisering bland väljare eller relaterade ämnen. En ytterligare merit är att ha bedrivit forskning relaterad till Covid-19 och inom området politisk psykologi. Vi är särskilt intresserade av kandidater med en kvantitativ metodbakgrund, som även har erfarenhet av att använda ett experimentellt tillvägagångssätt. Ytterligare meriter inkluderar att ha publicerat i internationella peer-reviewade tidskrifter om ämnen relaterade till projektet. Kandidaten måste ha utmärkta kunskaper i akademiskt skriven engelska. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till minst två år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter. Tillträde tidigast i maj 2023 eller enligt överenskommelse. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. 

Ansökan
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:
• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen (eller ett dokument som belägger att examen kommer att tas ut före tillsättning av tjänsten, dock måste ett examensbevis tillhandahållas före beslut om anställning)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/131
Kontakt
  • Professor Hanna Bäck, hanna.back@svet.lu.se
  • Docent Emma Renström, emma.renstrom@hkr.se
  • Personalsamordnare Marie Persson , marie.persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO: Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST: Fackförbundet ST:s kansli, Expedition@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, seko@seko.lu.se
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb