Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierats av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen ("ditt team")

Projektet är placerat vid avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se/), som är en del av Fysiska institutionen, med ca 60 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt nanostrukturer. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/ avbildning. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi.

Avdelningen är präglat av en mångkulturell bakgrund. Öppenhet, bra samarbete och stöd är viktiga för oss. Vi har kontinuerligt rankats över genomsnittet i årliga utvärderingar av arbetsmiljön.

Rainer Timm, huvudhandledare i projektet, är universitetslektor och avdelningsföreståndare. Hans forskning fokuserar på ytkaraktärisering av halvledarnanostrukturer, särskilt under drift som komponent och under ytmodifiering. Han tillhör NanoLund, Lunds universitets center för nanovetenskap. www.nano.lu.se/rainer-timm

Forskningen i detta projekt är också en del av Lunds universitets profilområden “Ljus och Material”.

Referenser

 • M. S. Ram et al., High-density logic-in-memory devices using vertical indium arsenide nanowires on silicon, Nature Electronics 4, 914 (2021).
 • Z. Yong et al., Tuning oxygen vacancies and resistive switching properties in ultra-thin HfO2 RRAM via TiN bottom electrode and interface engineering, Appl. Surf. Sci. 551, 149386 (2021).
 • G. D’Acunto et al., Oxygen relocation during HfO2 ALD on InAs, Faraday Discussions 236, 71 (2022).
 • S. R. McKibbin et al., Operando Surface Characterization of InP Nanowire p-n Junctions, Nano Letters 20, 887 (2020).
 • Y. Liu et al., Self-selective Formation of Ordered 1D and 2D GaBi Structures on Wurtzite GaAs Nanowire Surfaces, Nature Communications 12, 5990 (2021).

Vad vi erbjuder

Lunds universitet är en myndighet, vilket innebär att de anställda får särskilda förmåner, generös semester och ett fördelaktigt tjänstepensionssystem. Läs mer på universitetets webbplats om förmåner av att vara anställd vid Lunds universitet: Lunds universitet – förmåner för anställda

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter och ansvar

Syftet med projektet är att studera nya tekniskt relevanta halvledarkomponenter för att förstå deras fysik och förbättra deras prestanda. För detta kommer du att utforska gränssnitt inom avancerade metall-oxid-halvledarstrukturer på atomär nivå. Ett särskilt mål är att vidareutveckla metoder för att karakterisera elektriska nanokomponenter under elektrisk drift, t.ex. under ferroelektrisk eller resistiv omkoppling eller under olika processeringssteg.

Du kommer att jobba i nära samarbete med andra forskare vid institutionen, som bidrar med kompletterande expertis inom karaktärisering, materialvetenskap och elektriska komponenter. Du kommer att ha tillgång till toppmodern karaktäriseringsutrustning av olika slag, och du kommer att undersöka komponenter med internationellt ledande prestanda.

De viktigaste karaktäriseringstekniker i detta projekt är synkrotronbaserade röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) och röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS), som kan innebär metoder som är specialiserade på hårda röntgenstrålar (HAXPES), XPS under omgivningstryck (AP-XPS) eller strukturell upplösning på nm-skalan. Vidareutveckling och optimering av några av dessa metoder för operandomätningar av elektroniska komponenter kommer att ingå i dina uppgifter. Kompletterande karaktäriseringstekniker omfattar sveptunnelmikroskopi (STM) och atomkraftsmikroskopi (AFM) vid fysiska institutionen.

Du kommer att utföra en del av mätningarna vid synkrotronexperiment, där du kommer att ingå i ett team som arbetar dygnet runt under flera dagar, vid MAX IV-laboratoriet och vid andra europeiska synkrotroner. Resor till sådana synkrotronexperiment, till konferenser där du kommer att presentera dina resultat och till samarbetspartner kommer att ingå i projektet.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationer

Följande meriter är nödvändiga för denna anställning:

 • Erfarenhet av experimentellt arbete och förmågan för skickliga laboratoriearbete
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Det är önskvärt och fördelaktigt om du har erfarenhet av

 • Ultrahögvakuumteknik
 • Att arbeta på synkrotronljusanläggningar
 • Röntgenfotoemissionsspektroskopi
 • Vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder

God samarbetsförmåga såsom framåtanda och självständighet är meriterande.

Slutligen måste du ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Behörighet

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-04-30.

Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom fysik eller ett annat område som är relevant för projektet.

Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Villkor

Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1/9/2023. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Antagning till forskarutbildning sker vid Lunds universitet och medför en tidsbegränsad anställning under 4 år på heltid med beräknad start 2023-09-01. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, lämpligheten av din karriärplan och ditt examensarbete, din forskningserfarenhet i relevans till projektet samt din förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Kontakt

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, vänligen kontakta:
Rainer Timm (universitetslektor, handledare i projektet), rainer.timm@sljus.lu.se

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta:
Anne Petersson-Jungbeck (personaladministrator), anne.petersson-jungbeck@fysik.lu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01 eller snarast möjligt efter det
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/558
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb