Lunds universitet, LTH, LTH:s kansli

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en mycket framgångsrik pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bland annat de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa. 

Som SI-ledare på LTH är du anställd på LTH:s Bibliotek, LTH:s kansli och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS. Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet inom LTH, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.

Läs mer på LTH:s webbplats om SI-verksamheten.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. 
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och du får en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla professionella kontakter med såväl fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenhet visar att före detta SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Som SI-ledare blir du även en del av ett världsomspännande nätverk som omfattar SI-program och SI-ledare i ett antal länder (som till exempel USA, Australien, Sydafrika, Kanada, Storbritannien och Irland) och kan komma att erbjudas att delta i internationella konferenser och events. 

Information om hur SI är upplagt på programmen på LTH
Programmen Bioteknik, Brandteknik, Medicin och teknik, Datateknik, Elektroteknik, Kemiteknik, Lantmäteri, Riskhantering, Väg och vatten, Eko-systemteknik har SI i Endimensionell analys under läsperiod 1 och 2. 

Programmen Industriell ekonomi, Maskinteknik och Maskinteknik Teknisk Design har SI i Endimensionell analys under läsperiod 1, och Linjär algebra under läsperiod 2. 

Informations- och kommunikationsteknik har SI i Linjär algebra under läsperiod 1 och Endimensionell analys under läsperiod 2.

Teknisk Nanovetenskap har SI i Endimensionell analys under läsperiod 1.
Programmen Teknisk Fysik och Teknisk Matematik har SI i Linjär algebra under läsperiod 1.

Arkitekturprogrammet har SI i Arkitektur och bärverk under perioden 2023-10-16 – 2023-11-17. 

Arbetsuppgifter
LTH söker 50-60 SI-ledare i kurserna: 
•    Endimensionell analys, två delkurser (FMAB65, FMAB70) under perioden 2023-08-21 – 2023-12-19
•    Endimensionell analys en delkurs (FMAB65) under perioden 2023-08-21 – 2023-10-18
•    Endimensionell analys (FMAB65/FMAB45) samt Linjär algebra (FMAB20) under perioden 2023-08-21 – 2023-12-19
•    Linjär algebra (FMAB20) under perioden 2023-08-21 – 2023-10-18
•    Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk (VBKA05) under perioden 2023-10-16 – 2023-11-17
•    Flerdimensionell analys (FMAB30) under perioden 20230821-20231018 

Som SI-ledare kommer du regelbundet (i genomsnitt en gång i veckan) att ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik. Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets begrepp och frågeställningar och tillsammans komma fram till svar och lösningar. Studenterna lär sig att se varandra som lärresurser och tränas i kollaborativt lärande. 

Som SI-ledare har du som uppgift att leda studenterna och strukturera SI-passen så att dessa fungerar optimalt. Tillsammans med gruppen bearbetar ni kursinnehållet som redan presenterats av lärarna och din roll som SI-ledare är att vara ett stöd och bollplank i denna process. 

Utöver att förbereda och leda SI-pass i aktuell kurs ska du också: 
•    På olika sätt marknadsföra SI som helhet, samt dina SI-pass
•    Registrera och rapportera närvaro efter varje SI-pass
•    Skriva en reflektiv rapport efter varje SI-pass 
•    Schemalägga dina egna SI-pass i kontakt med schemaläggningsgruppen, och i övrigt bistå med SI-administration
•    Samarbeta med kursläraren för att utbyta information och underlätta planering
•    Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. 

Arbetstiden är förlagd till undervisningstid, måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 17.00.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de ge-mensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är:
•    Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
•    Du har goda studieresultat på LTH-utbildning och du ligger i fas med dina studier, dvs du har minst godkänt i samtliga kurser från tidigare terminer, med högst ett undantag. 
•    Du har godkänt betyg i en eller flera av de aktuella SI-kurserna, eller i kurs som vi bedömer som motsvarande. Hänsyn tas till eventuell om-tentamen.  
•    Du är ansvarstagande, flexibel och beredd att anpassa dig till student-gruppens behov
•    Du har lätt för att samarbeta med andra
•    Du är självgående

En förutsättning för din anställning är att du går SI-ledarutbildningen som kommer att hållas under två heldagar i augusti. LTH kommer att ge sina utbildningar den 14/8-15/8, samt den 16/8-17/8. Fler tillfällen kommer att erbjudas av Europeiskt Centrum. Du blir automatiskt inbjuden till utbildningen vid anställning. 

Meriterande för anställningen är:
•    Du har betyg 4 eller högre i en eller flera av de aktuella SI-kurserna, eller i kurs som vi bedömer som motsvarande
•    Du har relativt nyligen läst och blivit godkänd i den eller de aktuella kurserna, eller annan kurs som vi bedömer som motsvarande
•    Du är intresserad av pedagogik, gruppdynamik och ledarskap
•    Du har ledarskapserfarenhet (inom till exempel idrott, scoutrörelsen eller motsvarande)
•    Du har blivit rekommenderad av din SI-ledare eller en lärare
•    Du har gått SI-ledarutbildning vid Lunds universitet
•    Du har arbetat som SI-ledare tidigare

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sina personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom SI-verksamheten samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt 
50 – 60 amanuenser. Anställningen är tidsbegränsad för de aktuella SI-kurserna där perioderna är angivna under rubriken "Arbetsuppgifter" och avser omfattning 10 %.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att vara SI-ledare och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet, visar att du är i fas med studierna och är godkänd i en eller flera av de aktuella SI-kurserna (eller motsvarande kurs).
Vid din ansökan ombeds du att svara på urvalsfrågor och skriva en personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Hösten 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 50
Sysselsättningsgrad 10
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/586
Kontakt
  • Ida Åström, 046-2223715
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Tillbaka till lediga jobb