Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Anställningen är en del av det 5-åriga projektet ”PlantEra – Biomolekylära och strukturella jämförelser av antika och moderna växter – verktyg för att spåra fylogeni och överlevnadsstrategier under massutrotningar”; https://kaw.wallenberg.org/en/research-projects-2020. Inom ramen för projektet kommer exceptionellt välbevarade 50-200 miljoner år gamla växtrester att studeras inklusive växtgrupper som överlevde flera massutrotningar, medan andra dog ut. Vi strävar efter att identifiera subcellulära skillnader mellan de överlevande och de som dog ut. Fossiler kommer att jämföras med moderna relaterade växter avseende mikrostruktur, biomolekyler och spårämnen, med hjälp av flera metoder. Parallellt kommer moderna släktingar till gamla växtarter att undersökas för molekylära svar på paleomimetiska tillväxt- och stressmiljöer. Funktionella egenskaper kommer att modelleras utifrån strukturella egenskaper. Detta projekt kommer att ge en unik inblick i evolutionära biomolekylära relationer mellan utdöda växtgrupper och vår moderna flora, och få information om växters anpassning till drastiska miljöförändringar och bidra med kunskap om fysiska funktioner som styr växternas motståndskraft och överlevnad. under kritiska miljöförhållanden.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

De viktigaste arbetsuppgifterna blir: 

 • Detaljdesign, hantering och utförande av paleomimetiska tillväxt- och stressexperiment, inklusive anatomiska, fysiologiska och molekylärgenetiska responsanalyser. 
 • I samarbete, upptäcka och identifiera molekylära signaturer och subcellulära strukturer i fossila eller mumifierade växtdelar genom olika mikroskopi och synkrotronbiomolekylära metoder. 
 • Praktisk ledning av kommunikation med paleobotanister och modelleringsspecialister inom projektkonsortiet. 
 • Utveckla och föreslå planer för att främja projektaktiviteterna.  Handledning av forskar- och grundstudenter inom projektet. 
 • Hantering av viss utrustning som används i projektet och delat ansvar för laboratorieresursernas funktionalitet. 
 • Ansöka om externa forskningsmedel  Kommunikation av upptäckter till akademi och samhälle, inklusive skrivning och publicering av manuskript och presentationer på konferenser.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Dokumentation om doktorsexamen ska finnas i originalansökan.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Examen i växtbiologi med innehåll av molekylär fysiologi eller molekylär cellbiologi inklusive växter som studiematerial eller liknande.
 • En god erfarenhet av att publicera referentgranskade akademiska artiklar
 • Erfarenhet av att undersöka biologiska funktioner hos gener och proteiner i växtorgan och/eller celler med hjälp av molekylära metoder
 • Erfarenhet av växtbioinformatik inklusive arbete med gen- och proteindatabaser.
 • Erfarenhet av mikroskopianalys
 • Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett litet team.
 • Förmåga att organisera resurser, planera och framskrida arbetsaktiviteter samt att hålla deadlines effektivt och konsekvent.
 • Förmåga att förmedla vetenskapliga resultat och kunskaper till studenter och icke-specialister.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsförmåga inom ämnet, förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet, samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Utbildning eller på annat sätt inhämtad specialkunskap och kunskap om växters paleobiologi och stressbiologi är meriterande.
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av praktiskt och in silico molekylärfysiologiskt arbete med växter är meriterande.
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att handleda studenter, individuellt och i grupp, är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser, inklusive alla tidigare huvudhandledare.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
 • Betyg för doktorand-, magister- och BA-studierna och andra intyg/betyg som du vill komma i fråga för

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/622
Kontakt
 • Allan Rasmusson, professor, +46462229381,allan.rasmusson@biol.lu.se
 • Helena Skönvall, HR, helena.skonvall@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-01
Sista ansökningsdag 2023-04-01

Tillbaka till lediga jobb