Lunds universitet, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling.

Ämnesbeskrivning
Postdoktorn kommer att arbeta i ett mång- och tvärvetenskapligt team i Horisont Europas innovationsprogram CULTIVATE: Co-designing Food Sharing Innovation for Resilience. Syftet med detta projekt är att skapa hållbara och resilienta livsmedelssystem i städer och tätorter genom att inkludera en mångfald av aktörer i arbetet med att utveckla en online-plattform för sociala innovationer - The Food Sharing Compass. Food sharing (Matdelning) definieras som kollektiva handlingar kopplat till livsmedel i hela livsmedelssystemet, från delning av fröer och omfördelning av överskottsmat till kompostering som utförs av samhällsgrupper samt medborgare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Som en del av CULTIVATE-projektet ingår det i tjänsten att bedriva högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge relevanta rekommendationer till samhällsaktörer samt organisera och delta i projektrelaterade evenemang tillsammans med andra projektpartner vid IIIEE och utanför. Postdoktorn har bland annat följande specifika uppgifter.

  • genomföra skrivbordsforskning om kostnader, investeringar, utmaningar, drivkrafter och framgångsfaktorer för att inrätta och upprätthålla initiativ för matdelning.
  • stödja utvecklingen av ett forskningsprotokoll för empirisk datainsamling om affärsmodeller, utveckling och erfarenheter av lokala metoder för matdelning.
  • organisera och genomföra empirisk datainsamling i tre EU-städer (Barcelona, Utrecht och Milano) via mobile research lab, en blandad metod som omfattar personliga samt online intervjuer, studiebesök, deltagande observation och samskapande workshops med lokala intressenter för matdelning.
  • analysera resultaten från mobile research labs och presentera dem i stadsrapporter, ögonblicksbilder, vetenskapliga artiklar, bloggar och via andra kommunikationskanaler.

I tjänsten ingår aktivt samarbete och kunskapssamskapande med olika intressenter och organisationer inom och utanför projektet, inklusive forskare, kommuner, beslutsfattare, företag, icke-statliga organisationer, samhälls-grupper och medborgare.

I tjänsten ingår även undervisning (på engelska) i två magisterprogram vid IIIEE. Postdoktorn kan bidra till ansökningar om forskningsanslag. När det är relevant förväntas postdoktorn även att arbete med administration på IIIEE och Lunds universitet kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
• Pedagogisk förmåga.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Övriga meriter:
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt och i samverkan med andra forskare.
• Dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i samverkan med olika samhällsaktörer.
• Dokumenterad erfarenhet av att analysera livsmedelssystem, delningsekonomi och/eller andra former av (hållbara) innovationer i urbana sammanhang utifrån samhällsvetenskaplig teori och/eller metod.
• Dokumenterad erfarenhet av att genomföra systematiska litteraturöversikter.
• Dokumenterad erfarenhet av att genomföra och analysera djupintervjuer.
• Dokumenterad erfarenhet av att organisera workshops, konferenser, studieresor eller andra evenemang.
• Dokumenterad skicklighet i att publicera i akademiska tidskrifter eller via akademiska bokförlag
• Visad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet och framgångsrikt slutföra vetenskapliga projekt
• Dokumenterad pedagogisk färdighet inklusive handledning av mastersstudenter
• Kunskaper i spanska, italienska och/eller nederländska är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH

Ansökan ska ska innehålla följande:

CV (högst 2 sidor) Personligt brev (högst 2 sidor) Forskningsplan (högst 3 sidor) med fokus på en kostnads-nyttoanalys av initiativ för matdelning i Europa. Publikationsförteckning för alla publikationer. De publikationer som är mest lämpade för tjänsteämnet (högst 5) Namn på tre referenspersoner

Startdatum: 1 juni 2023 eller ett annat startdatum efter överenskommelse.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/970
Kontakt
  • Yuliya Voytenko Palgan, +46462220259
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-22
Sista ansökningsdag 2023-04-19

Tillbaka till lediga jobb