Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

I det EU-finansierade projektet Circular Fuels som involverar nio deltagande organisationer från sju EU-länder kommer vi att integrera koncentrerad solvärme, solenergi från PV-celler och termokemisk omvandling av biobaserade avfallsmaterial för att producera hållbara bränslen för luftfart. Användningen av solenergi tar bort behovet av att förbränna någon del av pyrolysprodukterna för att värma pyrolysprocessen, vilket gör att vi kan använda biprodukterna från pyrolysen för andra ändamål. Projektets huvudmål är att maximera andelen bioflygbränsle och analysera de fraktioner som kan vara lämpliga som andra bränsleprodukter för att maximera lönsamheten för konceptet. Den föreslagna nya termiska pyrolysprocessen är ännu inte standardiserad. Därför kommer vi att utföra inledande tester för den standardisering som krävs, inklusive material- och kemisk kompatibilitet och turbinförbränningstester.

Detta doktorandprojekt är ett delprojekt av konsortiet Circular Fuels och har som mål att undersöka förbränningsegenskaperna hos det eller de jetbränslen som utvecklats av andra partners i projektet. Denna undersökning kommer att utföras experimentellt och numeriskt genom att jämföra experimentella och numeriska simuleringsresultat med varandra, och med resultat från referensbränslen som Jet A. Olika flamkonfigurationer, allt från små laminära bunsenbrännarflammor till stora turbulenta virvelstabiliserade flammor, kommer att undersökas. State-of-the-art beröringsfria experimentella tekniker såväl som moderna simuleringsmodeller kommer att användas. Doktoranden arbetar tillsammans med andra doktorander som utför liknande typ av undersökningar för andra bränslen och konfigurationer.

Doktoranden kommer att arbeta vid avdelningen för Värmeöverföring och vid avdelningen för Förbränningsfysik i en gemensam grupp som fokuserar på experimentella och numeriska studier av alternativa hållbara turbinbränsle. Samarbeten med konsortiepartnerna i Circular Fuels och andra forskargrupper kommer att stödja och utnyttja forskningen och utvecklingen.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Erfarenhet och kunskap om systemmodellering av energisystem

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Bakgrund i strömmings och förbränningsmodellering.
 • Bakgrund i förbränningsexperiment och laser/optisk mätteknik.
 • Förmåga att kommunicera med forskare inom andra forskningsområden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2399
Kontakt
 • Christer Fureby, Professor, +46462224813,christer.fureby@energy.lth.se
 • Mattias Richter, Professor, +46462224565,mattias.richter@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-08-29
Sista ansökningsdag 2023-09-26

Tillbaka till lediga jobb