Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen för melanom
Vårt övergripande forskningsmål är att hitta nya sätt att behandla patienter med metastaserande melanom. Även om stora framsteg i hur vi behandlar melanompatienter har gjorts under det senaste decenniet så får många patienter fortfarande återfall och inte svarar på nuvarande behandlingsstrategier. Genom att identifiera mekanismer som förklarar varför vissa patienter svarar på behandling och varför vissa patienter ej svarar på behandling hoppas vi kunna öka förståelse kring dessa frågor. Forskargruppen består idag av fyra biträdande forskare som arbetar heltid på laboratoriet. Ett antal kliniker och studenter är också kopplade till gruppen.

Forskargruppen, som är placerad på Medicon Village i Lund, söker nu en doktorand för forskarutbildning inom projekt "Characterizing the molecular ecosystem of melanoma". Anställningen är på heltid under fyra år. Föreslaget tillträdesdatum är den 1 november 2023 eller enligt överenskommelse.

På Avdelningen för onkologi vid Medicon Village finns ett flertal forskargrupper som arbetar med olika tumörsjukdomar och avdelningen har länge varit framstående inom cancergenomik. Tillsammans med den samlokaliserade Avdelningen för translationell cancergenomik och Lunds universitets cancercentrum (LUCC) skapar vi en aktiv forskningsmiljö med seminarier, journal clubs, kurser och posterkvällar.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet är fokuserat på bioinformatiska analyser av singelcell och spatiella genomisk data. Detta innefattar analys hela vägen från processande av fastq filer till detektion av celltyper.

Kvalifikationer

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För anställningen krävs:
• Grundutbildning som motsvarar kraven för en doktorandutbildning inom?
• Uppvisad förmåga att hantera genomisk data
• Erfaren i minst ett programmering språk (tex. Python, R…)

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet, självständighet samt kritiskt tänkande.

Meriterande
• Masterutbildning inom bioinformatik
• Formell utbildning inom Single Cell/ Spatiell transkriptomik
• Erfarenhet av bioinformatisk arbete efter grundutbildning
• Erfarenhet av bioinformatisk analys av Single Cell/Spatiell transkriptomik
• Erfarenhet av att författa vetenskapliga publikationer inom cancerforskning.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.


Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2770
Kontakt
  • Göran B Jönsson, huvudhandledare, +46462221444
  • Anne Vähäniemi, HR-partner, +46462228758
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-09-25

Tillbaka till lediga jobb