Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Om utbildningen

Doktoranden kommer att ingår i det flervetenskapliga projektet Social Interaction with Autonomous Artefacts (Situated and embodied approaches to human-robots interactions) och är knuten till forskargrupperna Cognitive Robotics Lab vid LUCS (https://www.crl.lu.se/). Det övergripande målet med projektet är att undersöka dynamiska och utvecklingsmässiga aspekter av interaktion mellan människa och artefakt för att identifiera och utvärdera olika varianter och deras underliggande mekanismer, och klargöra interaktionens funktion och påverkan på mänskliga beteenden och livsformer.

Ett centralt mål är att utveckla hållbara, pålitliga, mänskliga och inkluderande modeller för interaktion mellan barn och sociala robotar som stödjer ett förkroppsligat, situerat perspektiv för att undersöka hur barn uppfattar, reagerar på och samarbetar med sociala robotar när de interagerar i olika sammanhang (skola, hem, labb). Projektet syftar till att integrera teorier och metoder från kognitionsvetenskap, filosofi, utvecklingspsykologi och social robotik.

Doktorandprojektet ska därför undersöka ekologiska, sociokulturella och etiska aspekter av hur barn interagerar med sociala robotar, genom att sammanföra kunskaper och färdigheter inom kognitiv modellering, filosofi, psykologi och kognitionsvetenskap med hjälp av vår humanoida robotplattform Epi (https://www.epi-robot.org/).

Projektet tillhör Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program -- Humanities and Society (WASP-HS), finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW). WASP-HS syftar till ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system genom tvärvetenskaplig forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Se https://wasp-hs.org.

Doktorandplatsen omfattar kurser och aktiviteter inom WASP-HS nationella forskarskola. Se https://wasp-hs.org/graduate-school/.

Information om forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/.

För den här doktorandplatsen krävs dessutom:

 • bakgrund inom social robotik, psykologi eller inom relevanta områden inom filosofi
 • visad förmåga att bidra till kognitionsvetenskap, psykologi eller filosofi enligt projektets inriktning
 • utmärkta kunskaper i engelska

Bakgrund eller forskningserfarenhet inom kognitiv modellering, beteendeforskning och utvecklingspsykologi kommer särskilt att beaktas.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Ansökan
Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/.

Till ansökan ska bifogas:

 • CV/meritförteckning inklusive relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • personligt brev
 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
 • dokumentation av språkkunskaper relevanta för den sökta utbildningen
 • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
 • eventuella vetenskapliga publikationer som har relevans för ämnet
 • projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument ska laddas upp i ansökningssystemet i PDF-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2905
Kontakt
 • Valentina Fantasia, projektledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Petter Johansson, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb