Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen, som leds av docent Olof Gidlöf, har en utpräglat translationell profil med inriktning mot hjärtsjukdom. Forskningen fokuserar särskilt på epigenetisk och transkriptionell kartläggning av patofysiologiska mekanismer i det sviktande hjärtat, med syfte att identifiera nya möjliga mål för terapier. Arbetet kommer att bedrivas som en del av en större forskningsmiljö som innefattar forskargrupper vid Lunds och Göteborgs Universitet (samt motsvarande universitetssjukhus) och inkluderar prekliniska och kliniska doktorander, bioinformatiker samt postdoktorala och seniora forskare. Forskningen bygger också på extensiva nationella och internationella samarbeten.

Inom forskargruppen strävar vi efter att bedriva excellent forskning på internationell nivå men värnar också om att upprätthålla en god arbetsmiljö som präglas av respekt och hänsyn och där vi strävar efter att alla ska känna sig delaktiga, stimulerade och stöttade.

Forskargruppen söker nu en engagerad, nyfiken och driven kandidat för ett forskarutbildningsprojekt. Projektet handlar om patofysiologiska mekanismer i det åldrande hjärtat, hur dessa bidrar till hjärtsjukdom och hur de kan påverkas terapeutiskt. Anställningen är på heltid under 48 månader. Föreslaget tillträdesdatum är 1 juni 2024 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet  Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna kommer att utföras inom ramen för forskarutbildning i projektet ” Identification and targeting of cardiac hallmarks of aging for prevention of heart degeneration and disease” och inkluderar inläsning av relevant litteratur; planering, utförande och analys av experiment in vitro och in vivo; inhämtning och analys av kliniska prover samt viss bioinformatik. Syftet är att studera effekten av åldrande på hjärtats celler, med särskilt fokus på kopplingen mellan transkriptomik, genetik och hjärtmuskelcellbiologi. Resultaten förväntas ligga till grund för en doktorsavhandling.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

  • Sökanden ska ha Universitets- eller högskoleexamen alternativt motsvarande utländsk utbildning i medicin, biomedicin eller molekylärbiologi
  • Erfarenhet av cell- och molekylärbiologiskt arbete
  • Erfarenhet av arbete med försöksdjur
  • Stort engagemang, samarbetsförmåga och vetenskaplig nyfikenhet

Meriterande är:

  • Cellisolering från hjärta med s.k. Langendorff-perfusion
  • Ekokardiografi på möss
  • Kontraktilitetsanalys av hjärtmuskelceller
  • God kommunikationsförmåga

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa. Minst två referenser med fullständiga kontaktuppgifter.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1560
Kontakt
  • Olof Gidlöf, forskarprojektdeltagare, 046-2224707
  • Jessica Hörngren, HR partner, 046-2228347
Publicerat 2024-04-30
Sista ansökningsdag 2024-05-21

Tillbaka till lediga jobb