Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Jord innehåller stora mängder organiskt material, trots närvaron av ett stort antal utsvultna nedbrytare. Detta doktorandprojekt har som mål att öka vår förståelse för denna till synes paradoxala ackumulering av organiska föreningar i jord, med fokus på den del av markens organiska material som härrör från döda mikrober ("nekromass"). Vi vill undersöka kvaliteten och beständigheten i mikrobiell nekromass, beroende på omständigheterna hur mikroberna dog. För att studera dynamiken i mikrobiell nekromassd kommer vi att använda transparenta, mikrofluidik-baserade modeller av jord, utvecklade i vårt labb, som tillåter oss att använda mikrospiska strukturer som experimentella faktorer och ger oss hög kontroll över våra experimentella förhållanden. Projektet är laboratoriebaserat och använder sig av en verktygslåda av nyligen utvecklade soilchip-designer, analyser inklusive fluorescensmikroskopi, in-situ mikrospektroskopi och AI-baserad bildanalys av jordmikrober. Vi planerar experimentera med både sterila kulturer och naturliga samhällen från jord.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå (typisk en masterexamen) eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

 

Övriga krav:

 • En masterexamen i biologi, ekologi, mikrobiologi med miljöfokus, markvetenskap med biologisk inriktning, eller en master i någon annan inriktning som är relevant för detta projekt.
 • Erfarenhet av genomförande av experiment, inklusive att sätta upp en experimentell design, genomföra datainsamling, analys och tolkning av resultaten. 
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av laboratorie- och sterilarbete med kulturer av mikrober, eller stort intresse att lära sig. 
 • Erfarenhet av mikrospektroskopi (Raman/FT-IR) är meriterande; ett stort intresse att lära sig är ett krav.
 • Programmeringsfärdigheter: Erfarenhet av kodningsspråk som Python, MATLAB, R eller liknande är meriterande. En stark vilja att utveckla programmeringsfärdigheter är ett krav.
 • Erfarenhet av molekylär karakterisering av (mikrob)samhällen är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1925
Kontakt
 • Edith Hammer, Universitetslektor, +46462224536Edith.Hammer@biol.lu.se
 • Jessica Edwinsson, HR Administrator, +46462220285jessica.edwinsson@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-08-07
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb