Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Detta projekt leds av Avdelningen för Industriell Produktion inom Institutionen för Maskinvetenskaper. Vid avdelningen bedriver vi forskning och utbildning inom materialteknik och produktionsprocesser för modern tillverkning. Cirka 25 kollegor arbetar vid avdelningen, inklusive sex doktorander och tre postdoktorala forskare. Vi är intresserade av nya material, nya processer och nya tillvägagångssätt inom tillverkningsprocesser. Materialkarakterisering utförs vid Lund NanoLab, MAX IV och nCHREM. Våra lokaler finns i den nyligen renoverade M-huset på LTH:s campus i Lund.
Mer information om avdelningen (iprod.lth.se)

Projektet genomförs inom Sentio – Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing – som är ett nyligen invigt kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet in nära samarbete med företag från svensk industri, Region Skåne och branschorganisationer. Med Sentio kommer vi att skapa ett interdisciplinärt forskningscentrum tillsammans med svensk industri för att realisera visionen om ett världsledande centrum för utveckling av banbrytande integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser. Genom kontinuerlig och smart processoptimering kan svensk industri ställa om för en väsentligt minskad miljöbelastning och materialåtgång, och därmed öka sin konkurrenskraft. I denna vår första rekryteringsomgång kommer vi att anställa 7 doktorander inom olika ämnesområden som alla kommer att arbeta tillsammans med forskningen inom Sentio. Sentio finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.
Mer om Sentio Competence Centre (sentio.lu.se)

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskarstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna inkluderar också undervisning och andra institutionella uppgifter (högst 20%). Forskningsprojekten utförs i nära samarbete med andra doktorander inom Sentio Kompetenscenter och involverade industripartners. Detta forskningsprojekt fokuserar på att optimera värmeöverföring genom att utveckla sensorintegrerade stålsegment för industriella värmeväxlare. Vårt mål är att skapa funktionella segment med integrerade sensorer för att övervaka och analysera värmeväxlares prestanda. Du kommer att använda avancerade litografi- och deponeringsteknologier för att säkerställa sensors funktionalitet, skalbarhet och hållbarhet i verkliga applikationer. De realtidsdata som genereras kommer att stödja hållbarhetsmodeller och förbättra termisk analys, vilket bidrar till effektivare industriella processer.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

 • Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • Examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Gedigna teoretiska kunskaper inom metalliska material.
 • God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att kunna arbeta självständigt.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att hantera teknisk utrustning.
 • Förmåga att planera forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Erfarenhet inom något av följande områden kommer att betraktas som en merit:

 • Sensorintegration och tunnfilmsteknologi
 • Litografitekniker
 • Design och drift av industriella värmeväxlare
 • Datainsamling och realtidsövervakningssystem
 • Materialvetenskap och teknik, särskilt metaller och beläggningar
 • Samarbete med industripartners

Hänsyn kommer också att tas driv samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1931
Kontakt
 • Filip Lenrick, filip.lenrick@iprod.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb