Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet Trafikflyghögskolan, TFHS, har under våren 2018 för avsikt att anställa två universitetsadjunkter. Arbetsuppgifterna (beskrivna nedan) innebär både teori- och flygläraransvar. TFHS och dess verksamheter finns beskrivna på www.tfhs.lu.se Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed.

Ämne
Aeronautiska vetenskaper.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar utbildning på ATP-nivå (Airline Transport Pilot) samt MPL(A) (Multi Crew Pilot License).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att man helst kan verka både som flyg- och teorilärare. Flygläraransvar innebär utbildning på skolans enmotoriga flygplan (SR20) och i skolans B737-simulator. Därutöver ingår administrativt arbete, t.ex. manualarbete, som inte är direkt kopplat till själva undervisningen. Teoriläraransvar innebär att man ansvarar för utbildning inom och utveckling av ett eller flera flygrelaterade ämnen.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grundnivå och möjligen på avancerad nivå.
 • Handledning av examensarbetare.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • För flygtjänst krävs att den sökande innehar CPL(A)-certifikat (Commercial Pilot License) eller MPL(A)-certifikat (Multi Crew Pilot License) med ATP-teori samt FI-behörighet (Flight Instructor).
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. 

Vidare kommer personliga egenskaper och förmåga att fullgöra arbetsuppgifterna väl, att bedömas. Detta innefattar t.ex. förmåga att arbeta såväl självständigt som i team, kommunikativ förmåga, förmåga att ta initiativ och vara drivande, ansvarstagande för den egna kompetensutvecklingen och visa öppenhet för nya utmaningar.

Meriterande:
Oavsett om tjänstgöring avser flyg- och/eller teoriansvar är det meriterande om den sökande kan uppvisa

 • IRI.
 • CRI eller TRI.
 • 500 tim flygtid.
 • 200 timmar som flyglärare.
 • Type rating på B737 eller annat jet/turboprop-flygplan.
 • Dokumenterade erfarenhet av administrativt arbete innefattande goda kunskaper och färdigheter vad gäller allmän datorkunskap. 

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen. 

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska grundas på dokumenterade insatser av pedagogisk karaktär och med visad god förståelse för lärandeprocesser och med studenternas lärande i fokus, som grupp men också på individnivå. Detta innebär att kunna engagera och entusiasmera studenterna i flygutbildningen, skapa utmaningar och ge stöd, allt för att uppnå optimala studieresultat. Det innebär också att kunna skapa relationer och kunna kommunicera, både med studenter och med andra lärare.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed. Arbetstiden förläggs enligt schema enligt lokalt avtal om arbetstid och anställningsvillkor vid Trafikflyghögskolan (PE2010/607). Schema är vanligtvis måndag till fredag, 07.30 – 16.30, dock kan t.ex. simulatorundervisning bedrivas något före eller efter angivna tider.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/437
Kontakt
 • Michael Johansson, prefekt, +46435445452
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Return to job vacancies