Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer framförallt att omfatta undervisning, kursansvar och examination på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård. Motsvarande undervisningsrelaterade arbetsuppgifter förekommer även inom sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Även andra arbetsuppgifter inom Medicinska fakultetens utbildningsprogram kan förekomma.

Kvalifikationer

Den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvård. Aktuell klinisk erfarenhet inom operationssjukvård är ett krav liksom erfarenhet av undervisning inom specialistsjuksköterskeprogram inriktning operationssjukvård. Klar eller pågående masterutbildning inom relevant område för anställning är ett krav. Doktorsexamen samt erfarenhet som universitets- eller högskolelärare är meriterande. 

Rätt kandidat ska ha god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Behörighet

Den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, visat pedagogisk förmåga samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.  

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/539
Kontakt
  • Pia Lundqvist, stf prefekt, +46462221828
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-24
Sista ansökningsdag 2018-05-15

Return to job vacancies