Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor för ett vikariat med omfattningen 45%. Perioden för anställningen är 2018-08-19—2019-01-18.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning, forskning/kompetensutveckling samt övrig tid. Undervisning på följande delkurser ingår: 


TYSB01/B11 Grammatik och text, basdel            (96 klocktimmar)  
TYSK02/TYSA32 Examensarbete/uppsats          (40 klocktimmar)
GEMA25, Tyska för tekniker                                (84 klocktimmar)

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Meriterande för vikariatet är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne samt tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten lämnas av studierektor, Mikael Nystrand, mikael.nystrand@tyska.lu.se, eller sektionsordförande Fabian Beijer, fabian.beijer@englund.lu.se.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Fabian Beijer och studierektor Mikael Nystrand.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Temporary position 3-6 months
Anställningen avslutas 2019-01-18
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 45
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1619
Kontakt
  • Mikael Nystrand / Studierektor tyska, mikael.nystrand@tyska.lu.se
  • Fabian Beijer / Sektionsordförande , fabian.beijer@englund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-05-28

Return to job vacancies