Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektkoordinator inom Arbetsmiljöteknik/e-hälsa
Arbetsmiljöteknik definierar ett kunskapsområde som omfattar människans möjligheter och begränsningar i arbete, i tekniska och organisatoriska system och i olika fysiska miljöer. Utgångspunkten är att skapa arbeten, system och miljöer som möjliggör för människan att arbeta optimalt under säkra och riskfria betingelser. Mer information om institutionen och avdelningen finns på följande hemsidor http: www.design.lth.se www.eat.lth.se

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att koordinera och genomföra datainsamling (via intervjuer, observationer och tidsstudier) som deltagande i forskningsprojekt vid institutionen. I arbetsuppgifterna ingår också att genomföra och sammanställa en litteraturgenomgång inom projektet.

Anställningen är knuten till projektet ”Mellan Pod och Patient – hur förändras arbetet när vården blir digital?” vars syfte är att öka kunskapen om:

1) hur digital vård påverkar vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö jämfört med ”traditionell” vård,  
2) om och i så fall hur personalen integrerar de digitala systemen i sitt sätt att arbeta och att
3) jämföra kostnads­effektiviteten mellan de två arbetssätten.

Projektet kommer att ske i nära samarbete med aktuell klinik på Skånes universitetssjukhus (SUS). 

Arbetet bygger på studier i vårdmiljöer och kommer att innefatta hantering av ett mjukvaruprogram för att registrera tidsstudier.

Krav

  • Examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskningsprojektet. Examen kan dock vara från flera olika fakulteter som exempelvis: beteendevetenskap, medicin eller teknologi.
  • Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska.
  • Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
  • Dokumenterad kunskap om och intresse för e-hälsa och pedagogik.
  • Dokumenterad erfarenhet av att koordinera forskningsprojekt.
  • Dokumenterad erfarenhet av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen och det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 23 månader, omfattning, omfattning 35 % vid avdelning för Ergonomi - Aerosolteknologi (EAT), Institutionen för designvetenskaper, LTH, Lunds Universitet. Tillträde 1 april 2019.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 35
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/411
Kontakt
  • Gudbjörg Erlingsdóttir, Docent, 046-222 0496 gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se
  • Anders Gudmundsson, Professor, 046-222 8017 anders.gudmunsson@design.lth.se
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-02-18

Return to job vacancies