Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning och koordination av hälsoekonomiska forskningsprojekt. En stor del av forskningen ska vara inriktad mot registerforskning och ekonomiska utvärderingar inom områden av vikt för svensk folkhälsa och hälso- och sjukvård såsom demens, cancervård, medfödda funktionsnedsättningar, och aktiv uremivård. Tjänsten innefattar också genomförandet av ekonomiska utvärderingar i samarbete med, i huvudsak, regionala och företrädare för svensk hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna innefattar också undervisning och handledning i hälsoekonomi på grund-, avancerad- och forskarnivå inom den medicinska fakulteten. Vidare förväntas forskaren aktivt och kontinuerligt säkerställa externa forskningsmedel samt skapa och utveckla nationella och internationella samarbeten.

Kvalifikationer

Docentkompetens i hälsoekonomi vid medicinsk fakultet och därmed vana att samarbeta med medicinska företrädare. God dokumenterad erfarenhet av populationsbaserade registerstudier med avancerade metoder för minimering av selektionsbias. God dokumenterad erfarenhet av ekonomiska utvärderingar, speciellt i anknytning till medicinska/folkhälsovetenskapliga interventioner. Praktisk kunskap och erfarenhet av undervisning och utveckling av kurser inom hälsoekonomi är ett krav

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/593
Kontakt
  • Ulf Gerdtham, +46462224810
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-03-19
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Return to job vacancies