Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Bibliotek och IKT

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Biblioteks- och IKT-enheten (BIKT) har under fakultetsstyrelsen till uppgift att tillförsäkra fakultetens medarbetare och studerande en god informationsförsörjning. Enheten skall tillhandahålla ett kostnadseffektivt och välfungerande stöd för informations- och kommunikationsteknologi inom fakulteten. Planering av verksamhetens utveckling skall göras i nära samråd med fakultetsledningen och våra användare. Enheten strävar efter att förbli en lättillgänglig, kommunicerande och relevant stödorganisation och att i möjligaste mån förlita sig på och samarbete kring universitetsgemensam infrastruktur i strävan att ge relevant och resurseffektivt stöd.

Kravprofil

Vi söker en driftschef till Bibliotek & IKT med uppdraget att målinriktat leda och utveckla verksamheten för avdelningen inom stöd till verksamhetsnära IT-stöd. Tjänsten är direkt underställd enhetschefen vid Bibliotek & IKT och innehavaren, tillsammans med driftschefen för forsknings- och lärandestöd kommer att ingå i stödverksamhetens ledningsgrupp. Vår strävan efter att erbjuda lättillgänglig, kommunicerande och relevant stöd ställer höga krav på samförståelse och god kommunikation mellan enhetens avdelningar.

Arbetsuppgifter

 • Du leder och utvecklar avdelningen tillsamman med avdelningens medarbetare så att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Avdelningen hanterar många varierade arbetsuppgifter och du leder arbetet med hjälp av enhetens tjänstekatalog, rollbeskrivningar och arbetsbeskrivningar.
 • Du deltar i enhetens strategisk planering, omvärldsbevakar samt vidareutvecklar samarbete och samordningsupplägg med övriga IT-enheter inom Lunds universitet samt IT vid Region Skåne.
 • Du följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål och vidtar eller föreslår nödvändiga åtgärder vid avvikelser.
 • Du säkerställer ett pålitligt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt verksamhetsnära IT-stöd som möter verksamhetens behov.
 • Du deltar i planering och utveckling av IT-stödet för fakultetens medarbetare och studenter samt säkerställer en god förvaltning och leverans av IT-infrastrukturen.
 • Du har personalansvar för avdelningens medarbetare samt ansvar för budget knuten till avdelningen.
 • Du leder en avdelning med 13 kvalificerade medarbetare. Planering, ledning och utveckling av avdelningens verksamhet sker i nära dialog med universitetets IT enhet samt dess fakulteter.
 • Du synliggör och stödjer medarbetarna, förmedlar helhetssyn och inspirerar till engagemang och delaktighet.
 • Du ansvarar för att medarbetarna får kontinuerlig kompetensutveckling. 
 • Du har ansvar för att tillsammans med din avdelning skapa bästa möjliga förutsättningar för ett nära och gott samarbete med interna och externa samarbetspartners.
 • Du kommer att verka i en miljö där du bidrar med både operativt och strategiskt arbete.
 •  

Kvalifikationer

För anställningen krävs att

 • du har relevant utbildning inom IT–området och dokumenterad arbetslivserfarenhet som chef.
 • du har tidigare erfarenhet av uppdrag som består i att svara för verksamheternas behov av IT-stöd, IT-säkerhet och informationssäkerhet samt av att ha verkat för förbättringar av verksamhetens IT-system.
 • du har flerårig erfarenhet av att driva IT-frågor på strategisk nivå.
 • du har god förmåga att utrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.
 • du har ledarerfarenhet från likvärdig roll samt erfarenhet av att leda en grupp med flera olika kompetenser.
 • du har förståelse för arbete med integritetskänsliga data och ett högt säkerhetstänk.

Meriterande är

 • erfarenhet av arbete som chef inom staten, gärna från universitets- eller högskolesektorn.
 • erfarenhet av datasäkerhetsarbete.

 Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom

 • att du är strategisk och har ett brett perspektiv på frågor kring stöd till IT som gör att du ser saker ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv.
 • att du ser vikten av och värdesätter en nära dialog och samverkan med dina medarbetare och de fackliga representanterna.
 • att du är en tydlig och kommunicerande ledare med en vilja till att delegera och ge medarbetare stort förtroende.
 • att du som ledare är målmedveten och prestigelös och tar tillvara på dina medarbetares kreativitet och engagemang.

Vi förutsätter att du är initiativrik, resultatinriktad och att du är en god lyssnare och kommunikatör som värdesätter dialog och samarbete.

Vi uppskattar att du är utåtriktad och serviceinriktad, flexibel, initiativtagande samt problemlösande. Du är van att arbeta strukturerat. Vi erbjuder ett utmanande arbete som växer och där kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1024
Kontakt
 • Colm Doyle, +46 46 222 02 92; colm.doyle@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-02
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Return to job vacancies