Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen i Miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola, bedriver för närvarande forskning om människans roll för en hållbar byggd miljö, upplevelse av stadsmiljö och mobilitet, samt allmänhetens syn på natur och biologisk mångfald med fokus på vilt och viltförvaltning.

Särskild ämnesbeskrivning
Miljöpsykologi handlar om hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. Det kan röra sig om interiörer, stadsrum eller landskap. Anställningen är del av det flervetenskapliga forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication som finansieras av forskningsrådet MISTRA. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Anställningen ingår i ett delprojekt som utvecklar kommunikationsstrategiska verktyg för förändring av konsumtionsmönster. Delprojektet beaktar parallellt sociala och psykologiska aspekter på konsumenten och konsumtionsprocessen vid utformning av kommunikation. Anställningen fokuserar särskilt på betydelsen av miljöpsykologiska aspekter inklusive upplevelse av fysisk miljö.

Arbetsplatsen är förlagd till Lunds Tekniska Högskola. Forskningsprogrammet och samarbetspartners är lokaliserade till Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Anställningen medför en del resor till olika samarbetspartners.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Postdoktorn kommer att ansvara för integreringen av miljöpsykologiska teorier och modeller i det aktuella forskningsprojektet. Arbetet inkluderar planering, genomförande och rapportering av empiriska studier i fullskalelaboratorium. Forskningsdata samlas med olika metoder, observationer, intervjuer och frågeformulär och bearbetas både kvantitativt och kvalitativt. Det empiriska arbetet genomförs huvudsakligen på svenska. Postdoktorn förväntas vidare driva vetenskaplig och populärvetenskaplig resultatrapportering samt medverka i MISTRA Environmental Communications programgemensamma aktiviteter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Mycket god kännedom om miljöpsykologiska teorier och metoder

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att bedriva empiriskt arbete i flervetenskapliga forskningsmiljöer
 • Erfarenhet av studier om hållbart beteende

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Tillträde senast mars 2020. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3822
Kontakt
 • Maria Johansson, professor , +46462227169
 • Rifa Maliqi, personaladministratör, +46462220505
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2019-12-15

Return to job vacancies