Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top universities. The University has around 47 000 students and more than 8 800 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.

Lund University School of Economics and Management is one of eight faculties within Lund University. More than 4 000 students and 450 researchers, teachers and other staff are engaged here in training and research in economic history, business administration, business law, informatics, economics, statistics and research policy.

Lund University School of Economics and Management is accredited by the three largest and most influential accreditation institutes for business schools: EQUIS, AMBA and AACSB. Only just over 100 business schools in the world have achieved this prestigious Triple Crown accreditation.

Som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning om företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter utvecklar dagligen kunskap inom organisation, marknadsföring, strategi & forskningspolitik, redovisning & finansiering och entreprenörskap.

Företagsekonomiska institutionen söker nu en universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning inom områdena redovisning och ekonomistyrning. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt ta ansvar för kvalitetssäkring och utveckling av pedagogik och pedagogiskt material. Uppgifterna inkluderar ett brett deltagande i institutionens kurser på grundnivå. En del av undervisningen utgörs av uppsatshandledning. Undervisning bedrivs på svenska och engelska.

I arbetsuppgifterna ingår också att samverka med det omgivande samhället och att aktivt delta i lärarlagets och forskningsgruppens utveckling.

Behörighet och kvalifikationer

För behörighet krävs kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot redovisning eller ett relaterat ämnesområde samt visad pedagogisk skicklighet i ämnesområdena redovisning och ekonomistyrning. Det inkluderar genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

Eftersom redovisning har en stark koppling till yrkesverksamhet förväntas sökande ha arbetslivserfarenhet som ekonomichef, redovisningschef, controller, redovisningsekonom, revisor eller liknande.

Sökande måste uppvisa ett dokumenterat forskningsintresse.

Sökande förväntas uppvisa dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom författande av policydokument, utvärderingar, utredningar, debattartiklar och undervisning av praktiker.

Sökande måste kunna interagera med såväl studenter som kollegor och därmed kollegialt, kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av undervisning inom ämnesområdet genom fysisk närvaro på institutionen.

Då undervisningen huvudsakligen bedrivs på svenska måste sökande kunna undervisa och examinera på svenska. Sökande måste även kunna undervisa och examinera på engelska.

Sökande måste kunna handleda kandidatuppsatser med såväl kvantitativ som kvalitativ metod.

Sökande måste kunna undervisa i koncernredovisning.

Sökande måste uppvisa en pedagogisk portfölj som förutom undervisning inkluderar pedagogisk utveckling av såväl kursmoment som kursmaterial.

Erfarenhet av nätbaserad undervisning är meriterande.

Forskningspublikationer och läroböcker är meriterande.

Utöver formell kompetens ställer vi krav på personliga egenskaper. Den sökande ska visa drivkraft, förmåga att se sammanhang samt förmåga att samarbeta och respektera sin omgivning.

Villkor

Tillsvidareanställning, 100 %.

Anställning som universitetsadjunkt regleras i Lunds universitets anställningsordning.

Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på ”Sök jobbet” i annonsens övre högra hörn eller längst ner i annonsen.

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Salary Månadslön
Number of positions 1
Full-time equivalent 100
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2020/2205
Contact
  • Charlotta Levay, prefekt, +46 46-222 98 51
  • Niklas Sandell, biträdande prefekt, +46 46-222 78 37
Union representative
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, +46 46-222 93 66
Published 17.Jun.2020
Last application date 31.Aug.2020 11:59 PM CEST

Return to job vacancies