Lunds universitet, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Modellering av insektsrelaterade ekosystemtjänster i jordbruket

Vi utlyser en 4-årig doktorandtjänst i miljövetenskap, i ett attraktivt tvärvetenskapligt forskningsområde på Lunds universitets Centrum för Miljö- och Klimatforskning, i samarbete med forskargrupper inom hela Europa. Projektet har sina rötter i ekologi och erbjuder olika möjligheter att arbeta tvärvetenskapligt för att öka vår kunskap om ekosystemtjänster och deras användning.

Arbetsuppgifter
Ett produktivt jordbruk som är hållbart och mindre beroende av mineralgödsel och växtskyddsmedel är en stor samhällsutmaning. Pågående forskning har som mål att skapa kunskapsbas och applicerbarhet av ekologisk intensifiering av jordbruk i olika regioner i Europa. Ekosystemtjänstmodeller för pollinering av grödor, biologisk kontroll av skadegörare, markens bördighet och produktivitet används för att knyta investeringar i naturkapital (t.ex populationer av nyttodjur, kolhalt i marken) till förväntade fördelar. En stor utmaning är att kunna överföra modeller från en region till en annan, och från nuvarande till framtidens klimat och socioekonomiska sammanhang. I projektet adresseras detta genom: (1) kalibrering och validering av ekosystemtjänstmodeller med hjälp av empiriska data och europeiska expertnätverk, (2) användning av kombinationer av olika klimat och socio-ekonomiska scenarier för att modellera tillgång och efterfrågan av ekosystemtjänster, och (3) en utredning om hur olika sätt att hantera osäkerhet kan bidra till att kvantifiera och kommunicera osäkerhet, inklusive extrem händelse (klimat, socioekonomiska), med hjälp av kvantitativa riskbedömningsmetoder.

Doktoranderna i Miljövetenskap är placerade på olika institutioner vid Naturvetenskapliga fakulteten. Forskarutbildningen kommer således att inkludera kontakter med andra doktorander över ämnes- och institutionsgränser.

Behörighet
Vi söker en person med examen (omfattande minst 240 högskolepoäng inklusive examensarbete omfattande minst 30 hp) i miljövetenskap, biostatistik, ekologi, geografi, agronomi eller liknande inriktning. Dokumenterat goda kunskaper i statistik och/eller individ-baserad modellering, och erfarenhet med R, Matlab och/eller/or python är ett krav. Kunskap inom agroekologi, landskapsekologi och ekosystemtjänster är meriterande. Kurser i GIS eller erfarenhet från hantering av spatiala data i liknande program är ett plus. Sökanden skall kunna arbeta väl både enskilt och i grupp, ha förmågan att initiera samarbeten och vara beredd på flexibla arbetstider.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Vid urval tas hänsyn till uppnådda studieresultat på kurser på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande nivå samt bredd, djup och relevans på dessa. Hänsyn tas också till kvaliteten på examensarbetet och på andra självständiga arbeten. Övriga kunskaper eller färdigheter som är relevanta för anställningen bedöms.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/2605
Kontakt
  • Yann Clough, forskare, +46 46 222 6831
  • Anna Maria Jönsson, universitetslektor, +46 46 222 9410
  • Ullrika Sahlin, forskare, +46 46 222 6831
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-06-22
Sista ansökningsdag 2016-09-15

Tillbaka till lediga jobb