Lund University, Faculty of Science, Department of Geology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Titel för doktorandprojektet:

Bevaring och fossilisering av reptilskinn och andra mjukvävnadersstrukturer i marina och lakustrina miljöer.

Introduktionstext:

Molekylär paleontologi är ett nytt och fascinerande forskningsområde som innefattar studier av fossila pigment och andra biomolekyler vilka bedöms kunna belysa såväl nutida som utdöda organismers biologi, ekologi och utvecklingshistoria. Den utlysta tjänsten ingår som en del i den forskargrupp vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, som inriktar sig mot molekylär paleontologi med det specifika syftet att studera det kemiska och ultrastrukturella innehållet i fossilt (och modernt) biologiskt material, såsom skinn och fjädrar. Forskargruppen arbetar i nära samarbete med MAX-IV laboratoriet och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Arbetsuppgifter:

Innehavaren av doktorandtjänsten kommer att arbeta med vävnadsprover från nulevande reptiler med fokus på kromatoforer (pigmentinnehållande celler) och andra färgbildande mikrostrukturer. Dessa studier kommer att komplementeras med undersökningar av fossil mjukvävnad. I arbetsuppgifterna ingår mikroskopisk analys och vetenskaplig dokumentation av histologiska preparat och tunnslip, men även nedbrytningsexperiment i syfte att efterlikna de processer som bidrar till exceptionell bevaring. De metoder/tekniker som huvudsakligen kommer att användas omfattar ljusmikroskopi, scanning- och transmissionselektronmikroskopi (SEM och TEM), immunohistokemi, infraröd mikrospektroskopi och masspektrometri (time-of-flight secondary ion mass spectrometry, ToF-SIMS).

Forskarutbildningen är på fyra år varav ett år utgörs av allmänna och specialiserade forskarkurser.

Doktoranden förväntas också aktivt delta i institutionens undervisning och bidra med enklare undervisningsuppgifter.

Kvalifikationer:

Tjänsten innebär ett kreativt och varierande arbete som medlem av en dynamisk forskargrupp. Vi söker en motiverad person som innehar en universitetsexamen (Fil. Mag. eller motsvarande) i biologi och/eller geologi. Laborativa färdigheter med fokus på histologi, SEM och/eller TEM är meriterande. Likaså är kunskaper om moderna reptilers biologi och fysiologi till den sökandes fördel. Påvisad erfarenhet av vetenskapligt skrivande såsom publikationer, uppsatser eller motsvarande på engelska är av stor vikt. Vi ställer dessutom höga krav på att den person som antas till doktorandutbildningen ska kunna arbeta målinriktat och självständigt med egna projekt, men också kunna samarbeta med såväl svenska som utländska forskare. Vidare ska personen kunna ta ansvar för delar inom större forskningsprojekt, samt på ett självständigt sätt kunna utföra laborativa uppgifter.

Sökande kommer att kallas till intervju innan tillsättningen. 

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund:

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor:

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Januari 2017, varaktighet 4 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/3568
Kontakt
  • Johan Lindgren, Universitetslektor, 046-222 46 35, johan.lindgren@geol.lu.se
  • Natalie Nyman, Personaladministratör, 046-222 78 30, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-10-03
Sista ansökningsdag 2016-11-07

Tillbaka till lediga jobb