Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges hittills största enskilda forskningsprogram inom ingenjörsvetenskap, se http://wasp-sweden.org/. Programmet fokuserar på autonoma system i samarbete med människor som anpassar sig till omgivningen med hjälp av sensorer, information och kunskap. Detta möjligörs till stor del av programvara.

Lunds Universitet erbjuder nu upp till två WASP doktorandtjänster kopplade till  följande två forskningsprojekt. Samtidigt erbjuder KTH, Linköpings Universitet och Umeå Universitet, upp till 6 WASP doktorandtjänster, dvs totalt upp till 8 doktorandtjänster. Du kan söka till högst två av dessa 8. Om du söker till två så måste dina val rangordnas.

För mer allmän information om WASP på Lunds Universitet kontakta Karl-Erik Årzén (Telefon: +46 (0)46 2228782, Mail: karlerik@control.lth.se)

Doktorandprojekt

Projekt LU1: Efficient Learning of Dynamical Systems
The project aims to develop methods that learn complex dynamical models through algorithms that actively explore the behavior of the system. The key challenge is to trade the cost of “exploration” with the future benefits from the resulting improved knowledge. This area, sometimes named “dual control theory”, is now vitalized from recent progress in machine learning and statistical estimation. There is also an increased number of exciting applications where the problem is central, such as in self-driving vehicles and self-learning robots. The applicant should have an interest to work cross-disciplinary in the areas of control theory, signal processing, machine learning and statistics.

Handledare: Professor Bo Bernhardsson, Institutionen för Reglerteknik
Kontaktinformation: Telefon +46 46 2228786, Mail: bob@control.lth.se
Mer information: http://www.control.lth.se/wasp/learndynsys

***

Projekt LU2: AI Reasoning for Situation Understanding in Human-Robot Interaction
When autonomous systems, or robots, interact with humans in an open-ended world (the real world), there will be situations where the system works according to its technical specifications, but its behaviour is incomprehensible for the user. The PhD project will thus investigate how a better situation understanding can be provided for systems that interact with humans in a mixed-initiative setting. Example problems include how such an interactive system can detect ambiguities in the user behaviour, how it can assess unexpected and ambiguous situations, and how suitable responses can be computed. Such responses can mean to act autonomously, or to ask the human for help to resolve an ambiguous situation. Machine learning and pattern classification techniques are assumed suitable for the identification of patterns in user behaviour, while the situation assessment and computation of appropriate actions and responses will be based on reasoning mechanisms, potentially including defeasible reasoning. Testbeds and opportunities for the demonstration of results include different mobile platforms, classic industrial manipulators, and collaborative robots available in the LTH Robot Lab, as well as the WASP demonstrator arena for Public Safety (WARA-PS).

Handledare: Docent Elin A. Topp, Institutionen för Datavetenskap
Kontaktinformationrmation: Telefon: +46 (0)46 222 4249, Mail: Elin_Anna.Topp@cs.lth.se 
Mer information: http://cs.lth.se/Elin_Anna_Topp/phd-project

***

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information om den särskilda behörigheten för forskarutbildningsämnet: http://www.lth.se/index.php?id=106007

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Respektive projekt kan ha ytterligare behörighetskrav. Dessa är i så fall angivna på websidan för detta projekt.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Respektive projekt kan ha speciella bedömningsgrunder. Dessa är i så fall angivna på websidan för detta projekt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om du söker till två projekt så måste dina val rangordnas.
Doktoranden ska kunna påbörja doktorandstudierna senast den 1 januari, 2018.
Vi kommer att granska ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Senast den 1 januari, 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2807
Kontakt
 • Karl-Erik Årzén, +46 (0)46 2228782, Mail: karlerik@control.lth.se
Publicerat 2017-09-06
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Tillbaka till lediga jobb