Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs av läraruppgifter på grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram, främst fysioterapeutprogrammet. I läraruppgifterna ingår undervisning, handledning, examination och kursledning, på fysioterapeutprogrammet framför allt inom allmän och muskuloskelettal anatomi, biomekanik och rörelselanalys i teori och praktik. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationer

Sökande ska vara legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och aktivt bedriva forskning. Vi ser att rätt kandidat är väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder inom rubricerat område, samt har förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning. Pedagogisk skicklighet visas vidare genom förmåga att förena teori med praktik till gagn för studenternas utveckling. Den sökande ska ha god förmåga att kommunicera på såväl svenska (eller annat skandinaviskt språk) som engelska. Sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Erfarenhet av undervisning är ett krav. 

De sökande kommer att i första hand bli utvärderade med avseende på pedagogisk skicklighet, men också avseende vetenskaplig skicklighet, samverkan samt klinisk erfarenhet och skicklighet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Vakituinen
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/658
Kontakt
  • Gunilla Carlsson, bitr prefekt, +46462221816
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-28
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Takaisin avoimiin työpaikkoihin