Lunds universitet, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Bakgrund
En stor del av Jordens kol finns bundet som markorganiskt material (SOM). Vår förståelse är dock begränsad när det gäller de molekylära processer som kontrollerar detta materials stabilitet och rörlighet. Det begränsar i sin tur vår förmåga att förutse hur SOM kommer att reagera på förändringar i miljön. SOM påverkas av komplexa mikrobiella, kemiska och fysikaliska interaktioner i mark vilket betyder att ett tvärvetenskapligt angreppssätt är fördelaktigt för att utveckla forskningen inom detta fält. Ett område av speciellt intresse är interaktioner mellan SOM-komponenter samt mellan SOM och mineral vilka ytterst kontrollerar tillgängligheten av SOM i mikrobiella processer.

Uppgifter
Vi önskar anställa en mycket motiverad postdoktor till vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö med formell placering vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Dina huvudsakliga forskningsuppgifter kommer att vara att karakterisera kolloidal struktur och dynamik av markorganiskt material med lågvinkelröntgenspridning (SAXS) och kryo-transmissionselektronmikroskopi (cryo-TEM). Andra komplementära tekniker kommer att vara statisk och dynamisk ljusspridning (SLS och DLS). En övervägande del av proverna kommer att samlas in vid Skogaryd forskningsstation, och grundläggande geokemiska parametrar såsom koncentrationer av de viktigaste grundämnena, pH, redox, etc, kommer att användas i tolkningarna.

Du kommer att ingå i professor Anders Tunlids och professor Per Perssons forskargrupper och vara en del av den tvärvetenskapliga forskningsmiljön “Molecular Interactions Controlling soil Carbon Sequestration – MICCS” (http://miccs.info/). En stor del av experimenten kommer att utföras vid Avdelningen för fysikalisk kemi (www.physchem.lu.se) i nära samarbete med professor Ulf Olsson.

Kvalifikationer
Kandidaten ska ha följande kvalifikationer:

 • Doktorsexamen i fysikalisk kemi, fysik med inriktning mot mjuka material, eller motsvarande erhållen inte mer än tre år före ansökningstillfället.
 • Förmåga att bedriva självständig forskning och forskning som medlem i en grupp
 • Kunna flytande engelska (både skrift och tal).
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift och tal för både specialister och för personer utanför forskningsfältet.

Ytterligare önskvärda färdigheter

 • Dokumenterad erfarenhet av att karakterisera mjuka material med spridningsmetoder, framförallt lågvinkelspridning.
 • Dokumenterad erfarenhet av cryo-TEM-experiment, inkluderande tomografi och databehandling.
 • Dokumenterad erfarenhet av programmering i Matlab, Python, eller liknande språk.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar:

 1. CV omfattande datum för doktorsexamen eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare anställningar, nuvarande anställningar och akademiska examina (max. två sidor).
 2. Fullständig publikationslista
 3. Kort sammanfattning av pågående forskning (max 1 sida)
 4. Namn och kontaktinformation på minst 3 referenspersoner.
 5. Ett följebrev som beskriver varför du finner detta tvärvetenskapliga forskningsområde intressant, och hur du kan bidra till att utveckla området.

Lönen bestäms av Lunds universitets regelverk och är relaterad till tid efter doktorsexamen samt förmågor och meritering inom det angivna forskningsområdet.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/906
Kontakt
 • Per Persson, professor, +46(0)46 222 17 96, per.persson@biol.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, +46(0)46 222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-19
Sista ansökningsdag 2018-05-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin