Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som universitetslektor tillsvidare i ämnet pediatrik. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund eller i Malmö och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är ett universitetslektorat (kombinationstjänst) med klinisk forskning, undervisning och sjukvård, men med fokus på undervisning. Undervisningen sker på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Innehavaren förväntas vara beredd att ta ledningsansvar för undervisningen i pediatrik inom läkarprogrammet, men andra övergripande ledningsuppdrag kan också förekomma. Läkarprogrammet har i nuläget verksamhet i Helsingborg, Lund och i Malmö samt kliniska placeringar vid ytterligare sjukhus. Innehavaren bör därför vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Enligt Socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom barn- och ungdomsmedicin.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten, som ska ha visats genom undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Visad förmåga att leda undervisning är särskilt meriterande. Meriterande är också sökandens vetenskapliga skicklighet och kompetens att leda och utveckla forskning på nationell och internationell nivå och att vara konkurrenskraftig för nationella och/eller internationella anslag. Meriterande ska också vara den sökandes sjukvårdskompetens i barnmedicin. Hänsyn kommer även att tas till visad administrativ skicklighet och förmåga att interagera med omgivande samhället.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

eller prefekt Mikael Bodelsson, tel: 046-171942, e-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se eller prefekt Patrik Midlöv, tel: 040-39 13 63, e-post: Patrik.Midlov@med.lu.se.

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeprotal senast 2019-11-03.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg med mera behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund eller Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1805
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-20
Sista ansökningsdag 2019-11-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin