Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter

Detta projekt kommer att leda till doktorsexamen (PhD) i biomedicin med fokus på inflammatoriska mekanismer i luftvägssjukdomar. Ett övergripande mål är att hitta nya mekanismer avseende mastcell-epitel interaktioner i astma och KOL. De aktuella metoderna gäller allmänna cellbiologitekniker, etablering av primära cellkulturer och co-kulturmodeller från patienter med luftvägssjukdomar. Delar av projektet innehåller etablering av nya tekniker inom "live-cell imaging".

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till forskarutbildning måste studenten uppfylla kraven för både grundläggande och speciell behörighet. Dessutom krävs det att sökanden anses ha andra färdigheter som är nödvändiga för att utföra utbildningen. Förberedande doktorandkurs Human Biology (VMFX51) kan komma ett bli aktuellt.

Krav

Grundläggande krav för utbildning på forskarnivå är en student som har:

- Avlagt på avancerad nivå.

- Avslutade kurskrav på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högre

utbildning på avancerad nivå,

- Eller på något annat sätt inom eller utanför landet förvärvat väsentligen likvärdig kunskap.

Meriterande

- Speciellt kvalificerad för den position som leder till doktorsexamen är om sökanden har en god erfarenhet av

isolering och kultur av primära celler och virusinfektioner.

- Praktisk erfarenhet av RNA-isolering, qPCR och andra molekylärbiologitekniker är önskvärt.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1856
Kontakt
  • Cecilia Andersson, Biträdande universitetslektor , +46 46 222 77 38
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-25
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Takaisin avoimiin työpaikkoihin