Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter

Herpesvirus är en ledande orsak till mänsklig virussjukdom. Herpesvirus består av en dubbelsträngad DNA-genom innesluten i ett proteinskal, så kallad kapsid, som är omgiven av ett ostrukturerat proteinskikt och ett lipidhölje. Herpes Simplex-virus typ 1 (HSV-1) är ett prototypisk modellsystem för att studera de generella infektionsmekanismer av herpesvirus. Vi har nyligen upptäckt ett högt DNA tryck på tiotals atmosfärer inne i en HSV kapsid, till följd av den tätpackade negativt laddade DNA molekylen. Detta tryck driver DNA ejektion från virus kapsiden under infektionen. Genom att studera HSV-1 som vårt primära modellsystem, kommer du att undersöka mekanismer av latensen vid Herpes infektion som är relaterade till det inre DNA trycket. Dessa studier kommer att ge nya insikter i de centrala frågeställningar om mekanismer som underlättar liksom hämmar viral smittsamhet. Denna forskning kombinerar biofysik och virologi. Vårt laboratorium använder experimentella verktyg som atomkraftsmikroskopi, microkalorimetri, super-upplösning fluorescensmikroskopi, ljusspridning, röntgenspridning och neutronspridning.

Kvalifikationer

Krav

Kandidat eller Magister examen i någon av ämnen: fysikalisk kemi/fysik,, biokemi, cell- och molekylär biologi, organisk kemi. Även andra bakgrunder kommer att betraktas.

Meriterande

Andra kvalifikationer som är önskvärda inkluderar men är inte begränsade till: praktisk erfarenhet i cell- och molekylärbiologi, kloning och proteinrening, organisk syntes.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2889
Kontakt
  • Alex Evilevitch, +46462223291
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-05
Sista ansökningsdag 2018-09-25

Takaisin avoimiin työpaikkoihin