Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att vara inriktad mot icke-linjära partiella differentialekvationer. Tjänsten finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) genom projektet 3DWATERWAVES, som handlar om matematiska modeller för vattenvågor och stationära ideala flöden med vorticitet i tre dimensioner. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att analysera dessa modeller med hjälp av metoder från icke-linjär funktionalanalys (lokal och global bifurkationsteori, spektralteori, variationskalkyl, Nash-Moser-iteration).

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrund


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen kommer i första hand att baseras på dina vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Här spelar kvaliteten på dina publikationer en mycket stor roll, men även din beskrivning av tidigare och planerad forskning är viktig. Vid en eventuell intervju kommer din förmåga att muntligt presentera din forskning att testas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver ditt tidigare forskningsarbete, framtida forskningsplaner och intresse för tjänsten (max 3 sidor). Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, publikationslista, kontaktuppgifter till minst två referenser, kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. övriga intyg/betyg som du önskar åberopa. Om möjligt får en elektronisk kopia av doktorsavhandlingen gärna bifogas. Alla dokument ska vara i PDF-format.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3568
Kontakt
  • Erik Wahlén, universitetslektor, +46 46 222 81 43, erik.wahlen@math.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-16
Sista ansökningsdag 2018-12-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin