Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Vår forskargrupp har nyligen utformat en modell för insekters navigering genom vägintegration. Vi presenterar där en detaljerad uppsättning förutsägelser för de neurala element som krävs för att genomföra denna grundläggande navigationsstrategi i centralkomplexet i humlans hjärna. Ett av de viktigaste elementen, men också det mest spekulativa, är den neurala grunden för arbetsminnet som utgör basen för lagringen av humlans sammanställda fodersökningshistoria. De föreslagna neuronerna antas integrera hastighets- och riktningsinformation över tid och därigenom generera ett aktivitetsbaserat minne av djurets nuvarande position i förhållande till en ursprungspunkt. Att bevisa giltigheten av dessa förutsägelser är en stor utmaning och kommer, om det lyckas, att leda till en slutlig identifiering av vägsintegrations neurala korrelat hos insekter. Dessutom kommer projektet att göra det möjligt för oss att få cell- och kretsbaserad förståelse för den neurala grunden för arbetsminne i allmänhet.

I det annonserade, ERC-finansierade, postdoc-projektet kommer molekylära, beteendemässiga, anatomiska och elektrofysiologiska metoder att användas för att undersöka neuronerna i humlans centralkomplex där vi tror att arbetsminnet för väginteration finns. Humlor kommer att tränas för att få ett definierat vägintegreringsminne. Därefter testas de för eventuellt uttryck av snabbverkande gener som markerar pågående neural aktivitet för att lokalisera och visualisera ett minnesfotavtryck som härrör från vägintegration. Eftersom dessa metoder ännu inte är utformade för humlans centralkomplex, kommer det första huvudmålet vara att utveckla ett genomförbart protokoll för projektet. Det kommer även att utföras elektrofysiologiska mätningar från de föreslagna minnescellerna i syfte att jämföra den sensoriska responsen med våra modellprognoser. Dessa experiment kommer att utföras både i naiva såväl som i tränade bin. Extracellulära mätningar utförda under pågående beteendeförsök är det slutliga, långsiktiga målet för denna del av projektet.

En framgångsrik kandidat ska ha en doktorsexamen inom relevant område (erhållen inom de senaste 3 åren) och omfattande utbildning inom molekylärbiologi, in situ hybridisering, histologi och immunohistokemi (se listan nedan för andra nödvändiga färdigheter). En verifierad förmåga att arbeta självständigt, att driva egna initiativ, att förvärva nya färdigheter och metoder effektivt och kreativ problemlösning är avgörande, med tanke på projektets banbrytande karaktär. Publikationer i internationella tidskrifter med hög synlighet som visar framgångsrik hantering av relevanta tekniker och originaltänkande är mycket önskvärda.

Erforderliga kvalifikationer

 • Doktortitel uppnådd mindre än 3 år innan förväntat startdatum
 • Erfarenhet av In situ hybridisering på insektshjärnvävnad
 • Erfarenhet av immunohistokemi på insektshjärnvävnad
 • Erfarenhet av konfokal mikroskopi
 • Erfarenhet av histologiska tekniker
 • Generella molekylärbiologiska färdigheter
 • Erfarenhet av bildanalys
 • Mycket bra skriv- och presentationskunskaper, utmärkta kunskaper i det engelska språket

Önskvärda färdigheter

 • Erfarenhet av beteendeexperiment på insekter, helst bin/humlor
 • Kunskap om antikroppsdesign och testning
 • Kunskap om elektrofysiologi
 • Programmering (Matlab, Python)

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3813
Kontakt
 • Stanley Heinze, forskare, +46 46 222 95 78, stanley.heinze@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-26
Sista ansökningsdag 2018-12-10

Takaisin avoimiin työpaikkoihin