Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Byggrobotik är ett område som fått ökad uppmärksamhet på senare tid inom både akademi och industri. Så också vid Lunds universitet där området växer i termer av nya och kommande projekt. Inom pågående projekt undersöks för närvarande anpassning av flexibla automationslösningar så väl som digital informations-hantering mot byggapplikationer stödjande hela kedjan från planering och logistik till byggprocess på byggarbetsplats. Arbetsuppgifter inkluderar samarbete med relaterade projekt i Tyskland och potentiellt andra länder. Under projekttiden ska arbete utföras inom utveckling och implementation av parallell-kinematiska koncept för robotik och mekatronik med anpassning mot byggapplikation.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Utbildningsnivå: FD inom relevanta områden; mekatronik, industri-automation, utveckling av hårdvara och mjukvara för nya robotstrukturer
 • Erfarenhet att koordinera forskningsprojekt
 • Erfarenhet att utveckla robotstrukturer för nya applikationsdomäner
 • Erfarenhet inom kollaborativt arbete för industrirobotar
 • Erfarenhet inom industriell robotsäkerhet
 • Avancerad CAD-kunskap
 • Mycket god förmåga att kommunicera verbalt och skriftligt på engelska

Bedömningsgrunder och övriga meriter
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Utbildning inom industriell automation
 • Erfarenhet av produktutveckling
 • SolidWorks, ABB RobotStudio
 • Utmärkt programmeringsförmåga inom ABB Rapid, Matlab och C#
 • Förmåga att kommunicera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form på engelska och tyska

Stor vikt kommer att läggas vid personlighet och förmåga att arbeta i grupp. Förmåga att samarbeta, driva projekt och arbeta självständigt är viktigt, såväl som hur sökandens erfarenhet och förmågor kompletterar och styrker övrigt arbete vid avdelningen och bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Planerad anställningsperiod är 191001-201231.

Instruktioner för att ansöka
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökningar ska inkludera ett personligt brev som beskriver skälen till sökandens intresse för tjänsten och på vilket sätt anställningen motsvarar sökandens kvalifikationer. Ansökningen ska också innehålla ett CV, utbildningsbevis samt andra dokument relevanta för ansökan (betyg, kontaktinformation till referenser, rekommendationsbrev, etc.).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2076
Kontakt
 • Per Runeson, prefekt, +46 46 222 93 25
 • Mathias Haage, lektor, +46 46 222 30 36
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-06-27

Takaisin avoimiin työpaikkoihin