Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Anställning tillsvidare på heltid som biträdande forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Genetisk och molekylär epidemiologi. Start så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter

Enheten för genetisk och molekylär epidemiologi driver flera stora nationella och internationella projekt som fokuserar på att förstå rollen för genomiska och livsstilsfaktorer i komplexa metaboliska sjukdomar som diabetes, fetma och CVD. Enheten består för närvarande av flera doktorander, postdoktorer och forskare. Enheten arbetar med projekt som finansieras av National Institute of Health, European Research Council och Innovative Medicines Initiative, av vilka flera är pågående. Vi vill nu rekrytera en begåvad molekylärbiolog.

Den framgångsrika sökanden förväntas arbeta huvuddelen av sin tid vid enhetens kontor på CRC, Malmö. Ibland krävs internationella resor för tränings- och samarbetsmöten. Den framgångsrika sökanden förväntas följa normala universitetsarbetstider och semester huvudsakligen under sommartid, om inte särskilt överenskommelse finns med enhetens gruppledare.

Kvalifikationer

Den framgångsrika sökanden ska ha en bakgrund inom molekylärbiologi med särskild expertis inom följande områden:

 - en doktorsexamen i molekylärbiologi med minst 5 års relevant erfarenhetmolekylärbiologiska tekniker och tillämpningar i vetenskaplig metod

- odling av däggdjurs- och bakterieceller och klonval

- design och produktion av vektorer för produktion av transgena möss

- upprätta grundläggande funktionella analyser

- upprätta ELISA-analyser och protein-protein-interaktionsanalyser

- histologisk och immunohistokemisk metodik

- rekombinant teknik inklusive kloning, sekvensering av DNA och mutationella metoder

- plasmidhantering, stor erfaren vid kloning och en mängd olika DNA-administrationsprocedurer (helst lenti-virusbaserade transfektioner)

- design av och produktion av rekombinanta proteiner

- proteinrening med användning av kromatografiska teknike

- elektronmikroskopi tekniker och analyser

- förberedelse av bibliotek för och dataanalys genererad från nästa generations sekvensering

- grundläggande bioinformatiska färdigheter som kartläggning av gener och regleringselement, splitsningssignaler och bestämning av SNP-identiteter

- en fast förståelse av omics-kaskaden (genetik, epigenetik, mRNA, proteomik)

- dokumenterad erfarenhet som arbetar med genredigeringsmetoder (helst CRISPR-Cas9)

 

Den framgångsrike sökanden ska också vara:

- noggrann i sitt arbete, med ett säkert öga för detaljer

- noga med avseende på laboratoriesäkerhet

- mycket motiverad att etablera nya tekniker

- bekväm med att arbeta mer eller mindre självständigt, men kommunicera väl med  gruppledarna

- villig att träna och mentorera mindre erfarna medarbetare i laboratoriet

Villkor


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2179
Kontakt
  • Paul Franks, +4640391149
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-06-12
Sista ansökningsdag 2019-06-25

Takaisin avoimiin työpaikkoihin