Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Företagsekonomiska institutionen önskar anställa en postdoktor i Innovationsstudier, med särskilt fokus på internationella företag. Anställningen sker i samverkan med CIRCLE som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum inom Lunds universitet.

Postdoktorn kommer arbeta inom forskningsprogrammet ”Sveriges position i globala värdekedjor”, ett projekt som samordnas av CIRCLE. Syftet med projektet är att belysa integrationen av det svenska innovationssystemet i globala forsknings- och innovationsnätverk. I projektets forskningsverksamhet analyseras specifika kanaler genom vilka multinationella företag bidrar till utvecklingen av den innovativa kapaciteten i sina värdländer. Detta inkluderar avknoppning från multinationella företag, förvärvsmönster för tekniska företag, samt förmågan att attrahera internationell kompetens.

I tjänsten ingår även tid för självständigt arbete och eventuellt medverkan i andra projekt på CIRCLE och Ekonomihögskolan. Postdoktorn kommer att anställas av Företagsekonomiska institutionen och kommer också att ha en koppling till CIRCLE. Detta kommer att berika möjligheterna för samarbete och interaktioner med forskare från båda institutionerna. Undervisning kan ingå högst 20% av arbetstiden; vanligtvis förväntas ingen undervisning under det första året.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Forskning inom ämnesområdet
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Dokumenterad erfarenhet av publicering inom området innovationsstudier
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Goda kunskaper i ekonometri och förmåga att arbeta med stora databaser (företags- och/eller individnivå)

Bedömningsgrunder och övriga meriter

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet, speciellt forskning om internationella företag, och innovationsdynamik inom multinationella företag.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Omfattande internationell erfarenhet, inklusive erfarenhet av arbete och studier vid en icke-svensk institution för högre utbildning
 • Tillgång till ett väl utvecklat forskningsnätverk
 • Erfarenhet av att skriva forskningsansökningar
 • Förmåga att publicera forskningsresultat i högt rankade akademiska tidskrifter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningstiden fastställs i enlighet med avtalet ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat 4 september 2008.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Sista datum för ansökan: 31 januari 2020

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • introducerande ansökningsbrev med en beskrivning av ditt intresse för denna anställning
 • CV med detaljerad information om sökandens utbildning, erfarenhet av undervisning samt en lista över publikationer och working papers
 • kopior på upp till fem utvalda publikationer eller working papers
 • examensbevis, referenser etc.

Mer information om tjänsten kan ges av Claudio Fassio, claudio.fassio@fek.lu.se

 • Lunds Universitet: www.lunduniversity.lu.se
 • Ekonomihögskolan: www.lusem.lu.se
 • Företagsekonomiska institutionen: www.fek.lu.se/en
 • CIRCLE: www.circle.lu.se
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3870
Kontakt
 • Claudio Fassio, universitetslektor, +46 46 222 98 93
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin